Hluboká nad Vltavou
(seriál Zámecké parky, XII)

 (9. 9. 2005)

Zámek se nachází nedaleko Českých Budějovic a patří bezesporu mezi nejvýstavnější zámky u nás. Původně se jednalo o královský hrad, který byl založen ve 13. století. Od konce 13. století do konce 15. století však stavba spíše chátrala, a zlom nastal až za Viléma z Pernštejna. Situace se posléze opakovala ještě jednou, a zchátralý hrad byl po roce 1562 přestavěn na renesanční zámek; další velkou přestavbou zámek prošel ještě na počátku 18. století. Dnešní podobu získal r. 1846, kdy byl za vlády Schwarzenberků novogoticky upraven podle královského zámku Windsor v Anglii.

Zámecký park kolem zámku má přírodně krajinářský ráz, pouze v okolí stavby jsou plochy sice pravidelně, ale volně řešeny. V parku se střídají porosty dřevin s malebnými palouky, konec parku má již lesní charakter. Terén je zde poměrně členitý, nadmořská výška je zhruba 410-445 metrů; celý areál je protkán sítí udržovaných cest, a tak je možno se pohodlně projít po celém areálu. Najdeme zde řadu zajímavých dřevin jak cizokrajných, tak domácích, a zvláště některé exempláře jsou velmi urostlé.

V bezprostřední blízkosti zámku narazíme klasicky na řadu zajímavých dřevin. Je zde nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus), a to v několika exemplářích, před zámkem malý, vedle zámku již vzrostlý. Dále vidíme zajímavý křehovětvec žlutý (Cladrastis lutea), který je nápadný svými velkými listy složenými ze širokých lístků, přičemž koncový je největší. U zámku vidíme rovněž výstavní exemplář platanu javorolistého (Platanus ×hispanica), který je už od země zajímavě větvený na více kmenů. Dále je zde kaštanovník setý (Castanea sativa), poměrně běžná dřevina zámeckých parků. Další krásný strom, který u zámku vidíme, je mohutný úzkolistý dub zimní (Quercus petraea ´Mespilifolia´), který se vyznačuje listy mnohem užšími než má původní druh a na okraji zvlněnými. Klasickou dřevinou mnoha úprav je liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), který je zde též pěkně vzrostlý. Dále zde roste pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa), se kterou jsme se již setkali při dřívějších návštěvách zámeckých parků. Převislý jasan ztepilý (Fraxinus excelsior ´Pendula´) je také nepostradatelnou dekorací mnohých parků; zde ho vidíme u vyhlídky z ostrohu do krajiny. Naopak vzácnou dřevinou s nevelkým rozšířením je ořechovec plstnatý (Carya tomentosa), příbuzný ořešáků, zde se vyskytující na několika místech v parku, jeden strom roste přímo u zámku. S dalším druhem, ořechovcem vejčitým, jsme se již seznámili. Ořechovec plstnatý má listy složené z 5-9 lístků, které jsou naspodu plstnaté, stejně jako letorosty a řapíky. Pochází ze Severní Ameriky, kde roste od Ontaria až po Texas. Další zajímavou, nepříliš častou dřevinou, je javor žumenolistý (Acer cissifolium), který je zajímavý svými trojčetnými listy s dlouhými drátovitými řapíky, složenými ze zubatých lístků; tvoří většinou keře a pochází z Japonska. Občas ho vidíme v botanických zahradách a arboretech. Další cennou dřevinou je zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum), zajímavá a netradiční dřevina původem z Japonska a Číny, se zajímavými okrouhlými modrozelenými listy. V úpravách působí velmi ušlechtilým dojmem. V parku můžeme dále narazit na nezbytný převislý buk lesní (Fagus silvatica ´Pendula´), zde efektně vysazený na okraj vodní nádrže. Dalším krásným stromem je typicky rostlý dub bahenní (Quercus palustris), pocházející z východu USA. Má hluboce vykrajované, špičatě laločnaté listy a spodní větve převislé až k zemi. Javor francouzský (Acer monspessulanum) není také příliš běžným zjevem parkových úprav. Je to velmi hustě větvená dřevina s malými, trojlaločnými listy na dlouhých řapících. Sloupovitý dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´) je neodmyslitenou dekorací téměř všech zámeckých parků, naopak jasan pensylvánský (Fraxinus pensylvanica) vidímě poměrně zřídka, častěji se setkáme s jeho pestrolistým kultivarem ´Aucubifolia´; dřevina pochází z USA. Ještě můžeme spatřit lísky turecké (Corylus colurna), nezbytný červenolistý buk (Fagus silvatica f. purpurea), dub cer (Quercus cerris), který má pěkně laločnaté tmavozelené listy a číšky se žaludy pokryté ježatými šupinami. Na několika místech v parku též vidíme pěkné lípy stříbrné (Tilia tomentosa). Nakonec si můžeme ještě povšimnout javoru stříbrného (Acer saccharinum), který pochází ze Severní Ameriky a dost často se v parkových úpravách používá. Samozřejmě se zde vyskytují exempláře našich domácích dřevin, leckdy velmi urostlé, jako jsou lípy (Tilia cordata) či duby (Quercus robur).

Z jehličnanů jsou významné zejména některé smrky (Picea abies a kultivary, P. jezoensis), tisy a jejich kultivary (Taxus baccata a cv.), zeravy (Thuja plicata), jedlovec (Tsuga canadensis) či pěkný jinan (Ginkgo biloba).

Zámek Hluboká nad Vltavou včetně svého okolí náleží k nejhezčím, člověkem dlouhodobě upravovaným areálům v naší republice. Je to zámek až notoricky známý, avšak doufáme, že také díky tomuto článku, pokud čas dovolí, zaměříte svoji pozornost při jeho návštěvě rovněž na velmi hezký park, který ho obklopuje. Příště se vydáme na zámek Častolovice a projdeme se samozřejmě jeho rozlehlým parkem.
Průhled na zámek z boční, pravidelně řešené partieZákoutí s vodní plochou a převislým bukem (Fagus silvatica ´Pendula´)Park poblíž zámkuDub bahenní (Quercus palustris)Ořechovec plstnatý (Carya tomentosa, s plody) je vzácnou dřevino zámeckých parkůMohutný větvený kmen platanu javorolistého (Platanus ×hispanica)