Údaje, které jsou v databázi obsaženy, pochopitelně vycházejí z literatury a z internetových zdrojů, jejichž seznam je k dispozici např. ve výpisech z databáze.

Celkovou náplň databáze lze definovat jako souhrn publikovaných údajů o dřevinách. Není možno se zabývat detailnějším zkoumáním pravdivosti popisů rostlin či sledováním dalších souvislostí, to je třeba mít na paměti. Proto vám - uživatelům - připomínám, abyste brali databázi jako zdroj informací, které se leckdy obtížně dohledávají, ale ne jako něco, co řeší a chce řešit sporné otázky; jedině takto je možné k tak rozsáhlému kompilátu přistupovat. Z toho důvodu i synonyma zde uvedená vlastně není možno považovat vždy přímo za synonyma (situace na tomto poli se pořád vyvíjí a není v mých silách na tyto změny v celosvětovém měřítku reagovat). Lépe řečeno jsou to alternativní jména, která jsou uvedena zejména proto, aby bylo možno s největší možnou pravděpodobností dohledat jakoukoliv dřevinu. Další upřesnění je třeba hledat na adresách, na které ze stránek odkazuji. Samozřejmě ty chyby a nepřesnosti, na které narazím v rámci výměny či doplnění informací v databázi, budou opraveny a upraveny, stejně tak, pokud mě někdo na něco upozorní.

Musím tedy ještě zvláště upozornit na to, že texty se stále vyvíjejí, co platí jeden týden, může být po další aktualizaci zase jinak. Obrovská spousta dat čeká na revizi a doplnění a bude tomu tak ještě po dlouhý čas. Shrnuto a podtrženo, datová část je a bude stále ve vývoji, o zásadních změnách se budeme snažit informovat prostřednictvím stránek či zasíláním mailů.

Popisy dřevin byly převzaty způsobem, jaký logicky odpovídá samotnému zdroji. Tedy srozumitelně řečeno, krátké a až nedostačující popisy byly převzaty pokud možno kompletně, kdežto popisy velmi rozsáhlé, zabývající se skutečně i těmi nejmenšími morfologickými detaily, byly poněkud zkráceny o ty informace, které již přesahují náplň těchto stránek. Přesto však jsou to popisy stále celkem podrobné, jaké v řadě případů ještě nikdy v češtině nebyly prezentovány. Jedná se o překlady volné, to znamená v tomto případě, že jsem se nedržel otrocky stavby vět a také že nesmyslně poskládané popisy jsem se snažil trochu utřídit. Je také pravda, že pro některé výrazy se ani s pomocí slovníků (které v některých případech rovněž chybují či zavádějí) a internetu nepodařilo dohledat nějaký rozumný ekvivalent v češtině. A některé výrazy, knihu od knihy, si také docela slušně odporují. Možná to pochopí rodilý Američan či Angličan, a to já nejsem. Takže jsem se snažil takovým problémům alespoň vyhnout, vynechat, či zjednodušit co šlo.

Z toho všeho vyplývá, že je v databázi někdy značný rozdíl v tom, kolik informací o jednotlivých dřevinách shromažďuje. Zatímco tedy některé rody jsou zpracovány celkem vyčerpávajícím způsobem, u jiných jsou informace pouze kusé. Jsem s tím sice velmi nespokojen, avšak to je tak to jediné, co lze nyní dělat.

Navíc, Flóry (tj. kompletní soupis rostlinstva) některých důležitých oblastí dosud nejsou dokončeny nebo se na jejich novelizované podobě ještě ani nezačalo pracovat, a celá léta potrvá, než se tyto resty napraví. Stejně tak údaje o řadě dalších dřevin nejsou dostupné. V neposlední řadě jsem zkrátka mnohé zajímavé knihy ještě neměl k dispozici, a některé z nich pravděpodobně ani mít nebudu. Toto vše je třeba si uvědomit; budu se však usilovně snažit o to, aby se stále nové dřeviny doplňovaly a nedostačující popisy nahrazovaly podrobnějšími; stejně však nikdy nebude možno dosáhnout ideálního stavu, ale to ani není našim cílem.

Stejně tak budou důležitou součástí databáze nejrůznější další doplňkové informace o dřevinách, tedy stručně řečeno všelijaké drby a zajímavosti ze života dřevin. Od spuštění databáze se na těchto informacích pracuje a budou postupně doplňovány k čím dál k většímu počtu dřevin.

A nakonec; pokud bude mít kdokoliv nějaký zajímavý materiál, který by šlo a stálo za to zařadit do databáze, tak jeho případné poskytnutí (s uvedením všech náležitostí, odkazů atd.) velmi vítáme. Může to dobře posloužit řadě návštěvníků těchto stránek. Velmi dobré by bylo, pokud by chtěli tuzemští pěstitelé a školkaři dát tímto způsobem vědět o zajímavých dřevinách; nechť nás kontaktují a velmi rádi každou takovou chybějící dřevinu do databáze zařadíme.