Grammos
(3. 6. 2006)



Grammos - pohoří většinou řecké a jen malou částí albánské; za řecké občasné války se zde skrývali komunisté a snažili se zvrátit politický vývoj státu. Do hor jsme vyrazili ze starobylého městečka Plikáti ve výšce asi 1230 metrů nad mořem.



Na stráních jsme viděli zejména ozdobné asfodely, někdy v množství více než obrovském. Dále již méně příjemné trnité kozince, kterých tu byly celé porosty



Asfodely s buky v pozadí



Pole asfodelů



Buk v asfodelech



Kmen a kořeny mimořádně urostlého a robustního buku, který zde dobře prosperuje ve výšce kolem 1850 metrů nad mořem