České Středohoří - Holý vrch u obce Hlinná
(12. 4. 2005)Holý vrch je přírodní rezervací s populacemi konikleců a jiných cenných rostlin.Z Holého vrchu je pěkný rozhled do krajiny, zde směrem k obci HlinnáA pohled na druhou stranuPřímo za obcí Hlinná je krásný exemplář lípy malolisté (Tilia cordata), jedná se o zákonem chráněný strom