Národní park Pelister (pohoří Baba planina)
(8. 6. 2006)Baba planina, jihomakedonské pohoří na hranici s Řeckem; jedeme sem především do NP Pelister.
NP Pelister má rozlohu 12,5 tisíce hektarů, byl v roce 1948 vyhlášen jako první národní park v Makedonii. Pohoří Baba planina, s nejvyšším vrcholem Pelister (2601 m), je tvořena vyvřelou horninou (granitem) přes 465 mil. let starou. Borovice rumelská se tu vyskytuje v nejstarších a nejkompaktnějších porostech ze všech balkánských hor. Jsou zde ledovcová jezera, nejhezčí jsou Golemo a Malo Ezero, známé jako Oči Pelisteru. Pelister jsou nejjižnějším pohořím alpského charakteru.Vyhlídka z hotelu Molika (jméno borovice rumelské), kde jsme přespaliPři výstupu na vrchol Stiv jsme potkali mnoho zajímavých rostlin, například tento javor balkánský (Acer heldreichii)Při cestě kamenným mořem Stone River v okolí dřevěné rozhledny pod vrcholem Stiv jsme všude obklopeni urostlými borovicemi rumelskými (Pinus peuce)Jorgov Kamen, a vzadu jako na dlani město Bitola