Větévky:
a) kulaté, b) polokulovité, c) smáčklé, d) dvouřízné, e) čtyřhranné, f) žlábkované-rýhované, g) rýhované, h) křídlaté, i) korkovité, j) tečkované

 

I. vrchol listu
a) špičatý-zašpičatělý, b) tupý, c) vykrojený, d) uťatý, e) zahrocený, f) jemně-drobně hrotitý g) hrotitý, h) ostře špičatý, i) protáhle(dlouze) zašpičatělý až dlouze protáhle zašpičatělý, j) ocasovitý

 

II. báze listu
a) zaoblená, b) srdčitá, c) ouškatá, d) klínovitá, e) uťatá, f) tupá, g) špičatá, h) šípovitá-střelovitá, i) asymetrická, j) šikmá

 

III. okraj listu
a) celokrajný, b) pilovitý, c) dvojitě pilovitý, d) drobně pilovitý, e) zubatý, f) drobně zubatý, g) vroubkovaný, h) chobotnatý-vykrajovaný, i) kadeřavý-zvlněný, j) vyhlodávaný-nepravidelně zoubkovaný, k) vykrajovaný

 

IV. listy jednoduché s členěnou čepelí
a) dlanitolaločný, b) dlanitoklaný, c) dlanitodílný, d) dlanitosečný

 

e) peřenolaločný, f) peřenoklaný, g) peřenodílný, h) peřenosečný

 

V. listy složené
a) lichozpeřený, b) sudozpeřený, c) přetrhovaně zpeřený, d) dvakrát zpeřený,

 

e) trojčetný, f) pětičetný, g) sedmičetný, h) mnohočetný

 

VI. tvary listů
a) čárkovitý, b) eliptický, c) hrálovitý, d) jehlicovitý, e) klínovitý, f) kopinatý, g) kopisťovitý

 

h) kosníkovitý, i) kosočtverečný, j) kracovitý, k) ledvinitý, l) lyrovitý, m) obkopinatý

 

n) obsrdčitý, o) obvejčitý, p) široce eliptický, q) páskovitý, r) podlouhlý, s) srdčitý,

 

t) střelovitý, šípovitý, u) štítnatý, v) trojúhelníkovitý, x) vejčitý, y) šídlovitý, z) niťovitýKoruna květu:

a) baňkovitá, b) dvoupyská, c) jazykovitá, d) kolovitá, e) kulovitá, f) nálevkovitá, g) řepicovitá, h) šklebivá, i) tlamatá, j) trubkovitá, k) zvonkovitá

 

Květenství:
a) hrozen, b) lata, c) klas, d) klásek, e) jehněda

 

f) palice, g) okolík, h) složený okolík, i) hlávka,

 

j) chocholík, k) chocholičnatá lata, l) úbor,

 

m) vrcholík mnohoramenný, n) vijan, o) šroubel, p) kružel, q) vějířek, r) vidlan