Aktualizace databáze byla provedena 7. 5. 2021 | Databáze obsahuje 16 841 obrázků a 166 422 dřevin

 

(31. 7. 2023)

Vážení přátelé,

asi jste si povšimli, že již nějakou dobu neprobíhá doplňování databáze i jiné aktivity na stránkách Dendrologie.cz. Má to svůj důvod; dvacet let intenzívní práce je třeba shrnout do uceleného výstupu, dokud ještě podmínky a síly dovolí. Mluvím o nejvyšší možné stupni prezentace, a to o knižním vydání dokumentace dřevin, kterou již řadu měsíců připravuji. Odkaz na stažení pdf s ukázkami z knihy je na konci této zprávy a jejím důvodem je nezávazný průzkum, jaký zájem by o takovou knihu mezi veřejností byl, přičemž mám dále možnost dát o publikaci vědět i na stránkách časopisů jako jsou Zahradnictví a Zahrádkář.

V této fázi mi jde zejména o to získat představu o takových veličinách, jako je náklad, distribuce, tisk, přidělení ISBN a podobně. Po dosavadních a v některých případech dost zoufalých zkušenostech jsem nechtěl postupovat klasickou cestou a svěřit materiál nějakému nakladatelství, byť by specializovalo na vydávání odborných publikací. Jedno oslovené malé nakladatelství, umožňující vydání knihy vlastním nákladem, odmítlo materiál z důvodu složitosti realizace (což chápu) a další tři oslovená velká nakladatelství se buď neozvala vůbec, nebo nebyla schopna v rozumné době se vůbec k návrhu konkrétně vyjádřit. Beru to jako pobídku a proto jsem se rozhodnul vše připravit zcela sám, přičemž možná podoba dokumentu se tříbila již několik let. Časově je to samozřejmě vražedné, ušetřil jsem ovšem nemalé částky za grafické práce a výsledek odpovídá tomu, jak bych si subjektivně takovou komplexní, vypovídající a do značné míry vyčerpávající publikaci na dané téma představoval a bez váhání zakoupil – a tato podoba by ani omylem stejně redakčně neprošla.

V současné době mám tedy připravený návrh knihy; je ve fázi před jazykovou korekturou. Je to zatím první díl z několika (pravděpodobně tří) zamýšlených. Tento úvodní díl obsahuje textovou obecnou část, která shrnuje data o zajímavých dřevinách ČR, o kterých pak bude pojednáno dále, a pak rozsáhlou kapitolu o nárocích a použití dřevin a také perokresby některých jehličnanů. Na to pak naváže nejrozsáhlejší část, která bude pokračovat i v dalších dílech, a to obrazové tabule významných dřevin (vždy jedna konkrétní dřevina na stránku) s údaji o příslušných jedincích. Ke každé této knize bude samostatná černobílá příloha se scany listů dřevin, o kterých se pojednává v příslušném díle. Celek by tedy měl vypadat takto:

1 díl – část všeobecná (+ nároky a použití vybraných dřevin), perokresby jehličnanů, obrazové tabule, rejstříky (cca 420 stran) + samostatná černobílá příloha Scany listů dřevin 1. dílu (cca 80 stran)
2 díl – obrazové tabule a rejstříky (cca 420–500 stran) + samostatná černobílá příloha Scany listů dřevin 2. dílu (cca 150 stran)
3 díl – obrazové tabule a rejstříky (cca 420–500 stran) + samostatná černobílá příloha Scany listů dřevin 3. dílu (cca 150 stran)

Vzhledem k tomu, že realizace vlastním nákladem bude vysoce náročná, jedná se o technicky hodně složitou knihu se snad všemi finančními nevýhodami, jaké existují (přes 400 stran jeden díl, šitá vazba, tvrdé desky, A4, celobarevná na kvalitním papíře), je nutno nastavit strategii, aby bylo možno vůbec finančně zvládnout realizaci. Mluvím zejména o počtu výtisků, který může být libovolný, ale budeme se pochopitelně pohybovat pouze v malém nákladu.

Za sebe mohu slíbit, že se bude jednat svým pojetím i grafickou stránkou o zcela ojedinělý počin s unikátními daty (ať už psanými nebo obrazovými), jaký zde ještě nikdy na knižním trhu nebyl. Cena by mohla být příznivější, než v případě publikace realizované klasicky přes nakladatelství (ušetříme za grafické práce), avšak zase se budeme pohybovat v nízkém nákladu s vyšší cenou za jednu knihu a je ještě nutná jazyková a typografická korektura. Po hrubých propočtech vychází cena kolem tisíce korun, a to za plnobarevou knihu 420 stran i s přílohou se scany (kolem 100 stran), což je vzhledem k ojedinělosti materiálu podle mého stále příznivé. Přesně bude však možno říci až při stanovení postupu výroby, kde se mimojiné jedná i o to, zdali do toho v konečné fázi ještě zapojit nějaké nakladatelství a usilovat alespoň v pár kusech o proniknutí do distribuce na pulty knihkupectví.

Proto prosím o nezávazné vyjádření na mail, kdo by o tento komplet měl zájem, abych mohl posoudit, zda vůbec, v jakém nákladu a jakým způsobem se může vše realizovat. O případném dalším vývoji budu zájemce informovat.

Děkuji za vyjádření a přeji vše dobré.

Petr Horáček
jipe(zav)volny.cz

Odkaz – ukázka z knihy
http://dendrologie.cz/Download/Stromy_CR_kniha1_ukazka.pdf

Odkaz – ukázka z přílohy se scany listů
http://dendrologie.cz/Download/Stromy_CR_scany_kniha1_ukazka.pdf

 

(26. 2. 2022)

Vážení návštěvníci, databáze dřevin již opět nějakou dobu plně funguje; vyřešit jsme to museli přesunem na jiný hosting, což doufám přinese při aktualizacích a údržbě oběcně i další výhody. Aktualizace databáze jako taková (přidáním nových dřevin) však v letošním roce pravděpodobně nebude z důvodu nedostatku času, způsobeného různými, někdy nepříliš příjemnými událostmi. Uvidíme do budoucna, jaké podmínky budu k další práci na databázi mít.

(28. 5. 2021)

Vážení návštěvníci, databáze dřevin je v současné době částečně mimo provoz; na zprovoznění průběžně pracujeme, s potížemi jsem se už nějaký čas potýkal, jak jste si všimli. Doufám, že potíže nepotrvají zbytečně dlouho. Děkuji za pochopení.

(7. 5. 2021)

Proběhla daší aktualizace databáze, přidáno bylo 3363 druhů a kultivarů dřevin a 117 rodů; kromě dřevin tropických a subtropických z oblasti Austrálie, Afriky a Severní a Jižní Ameriky byly doplněna řada rodů dřevin důležitých pro naše klimatické podmínky a také přibyly některé nové kultivary. Pro další informace můžete navštívit sekci Databáze dřevin.

(23. 5. 2020)

Poněkud opožděně, ale přece - byla opět aktualizována databáze.

Drtivou většinu dalších dřevin tvoří kultivary pěnišníků. Podařilo se mi zpracovat vše, co jsem měl po ruce. Pěnišníky jsou nyní největší skupinou dřevin v databázi, ať už se díváme na počet druhů a kultivarů, nebo na objem celého textu. Celkový počet je přes 26 tisíc, z čehož přes 25 tisíc tvoří kultivary. Celkem bez nebezpečí omylu si dovolím říci, že je to nejrozsáhlejší materiál o tomto rodu na internetu.

Dále byly, souběžně se seriálem o českém šlechtění v časopisu Zahradnictví, doplněny české kultivary dřevin. Na víc nezbyl pochopitelně čas, ale pokračovat se bude, podle plánu, rodem Clematis.

(4. 5. 2019)

Stihnul jsem opět víceméně v termínu po roce aktualizovat databázi.

Když jsem zhruba před 23 lety začínal sepisovat dřeviny, říkal jsem si, že padesát tisíc by byl hezký kulatý počet, ale nebude na to čas ani zdroje. Když bylo zpracováno padesát tisíc dřevin, někdy po roce 2000, říkal jsem si, že ještě lepší a kulatější počet by bylo sto tisíc, ale je to nedosažitelné, nebude na to nejspíše čas ani zdroje. V roce 2013, když bylo v databázi sto tisíc dřevin, jsem si říkal, že to je úplně skvělé a nebylo možné s tím počítat. Stopadesát tisíc by byla další pěkná kulatá meta, ale byl jsem skálopevně přesvědčen, že to už je skutečně za hranou, nebude čas ani zdroje. No a co říci nyní - je tam stopadesát tisíc dřevin, připadá mi to, jako kdybych zpočátku začal stavět pyramidu s tím, že jedna je nesplnitelná a nyní už člověk staví pátou. No a dvěstě tisíc - takové číslo už je nejspíše opravdu za hranicí života jedince. Jak by řekl klasik, nejspíše nebude čas ani zdroje, ale kdoví... Stoprocentně jisté je to, že nikdo nemládneme, síly nebudou přibývat ale naopak, a splnění každého takového vytyčeného cíle je stále méně pravděpodobné. Ale co, není to samozřejmě jen o číslech, i když ta jsou více než nutná, protože nám dávají představu a představují také cíl.

Jak jsem minule řekl, kromě doplňování dalších rodů a revize některých stávajících rodů listnatých dřevin jsem se pustil do velkého doplnění a revize kultivarů plaménků a pěnišníků. Plaménky se dají docela přežít, ale pěnišníky s jejich více než dvaceti tisíci alespoň nějak popsanými kultivary představují ještě větší výzvu než kamélie. Obě skupiny jsou tedy nyní mohutně doplněny, ale je to jen první fáze. Pokračování - snad - příště. Pro další podrobnosti můžete navštívit sekci Databáze dřevin.

Kromě výše uvedeného je tu ještě jedno jubileum - je to právě 20 let, co se Dendrologie objevila na internetu. Je třeba to náležitě oslavit a to tak, že prací, a budu směřovat k cíli uvedenému výše :)))

(1. 5. 2018)

Takže tu máme po roce aktualizaci databáze. Změny jsou opět významné, přibylo 11 631 dřevin. Především bych chtěl zmínit dokončení zpracování kultivarů kamélií. Ačkoliv jsem na leccos zvyklý, v tomto případě jsem rád, že jsem to přežil. Po dvou letech, které jsem průběžně této látce věnoval, je v databázi téměř 20 tisíc kamélií. Další velmi významnou změnou je doplnění (zejména kultivarů) jehličnanů - kolem 4 tisíc nových dřevin. Především z této věci mám radost, protože materiál o jehličnatých dřevinách se tím stal velmi uceleným a rozsáhlým, nemajícím pravděpodobně ve světovém měřítku konkurenci. Z nekonečného množství listnatých dřevin opět přibyl textově největší objem - kolem 3 tisíc nových dřevin. Průběžně také zpracovávám svůj velký dluh - osmidílnou Flóru naší republiky. Kromě jiného to znamená, že u dřevin významných pro naši vlast bude doplněno množství dalších taxonomických i geografických údajů. Další pěkné číslo bylo dosaženo u počtu pramenů, ze kterých jsou stránky tvořeny, konkrétně je jich více než tisíc (přes 1100). Pro další informace o změnách v databázi můžete navštvívit sekci Databáze dřevin.

A co v nejbližší budoucnosti? Pokud budu schopen, tak kromě klasického doplňování listnatých dřevin bych rád podrobně zpracoval rod Clematis a doplnil kultivary pěnišníků, k oběma skupinám dřevin jsem objevil zajímavé materiály. To ale nejspíše až zase po sezóně, protože dříve to časově nebude zřejmě možné. Snad se alespoň možná dostanu k doplnění dalších fotografií dřevin.

Také bych rád průběžně doplňoval česká jména dřevin. V této souvislosti bych chtěl velmi poděkovat panu Ivo Novákovi za velkou práci s vyhledáváním českých jmen dřevin, jakož i za spolupráci v řadě dalších věcí, zejména v popisech dřevin.

(2. 5. 2017)

Proběhla aktualizace databáze, přibylo 6895 dřevin, převážně subtropických a tropických, nicméně včetně 850 i nejnovějších kultivarů dřevin a 1663 kultivarů kamélií. Pro představu, rozsahem textu je aktualizace srovnatelná se čtyřmi Encyklopediemi dřevin. Překročili jsme také další milník - počet rodů, které obsahují zčásti nebo výhradně dřeviny přesáhl 5 tisíc. Nehledě k tomu, že v některých případech jsou rody, ale i některé čeledě zpracovány již téměř vyčerpávajícím způsobem i v celosvětovém měřítku. Pro další informace můžete navštívit sekci Databáze dřevin.

(25. 4. 2016)

Proběhla velmi rozsáhlá aktualizace databáze, za 2 roky. Přibylo 17 875 dřevin. Pro bližší informace můžete navštívit sekci Databáze dřevin.

(10. 3. 2016)

Takže máme rok 2016 a pro tyto stránky to znamená jedno - je tomu právě 20 let, co začal vznikat soupis dřevin, který je v současné době k dispozici v databázové části těchto stránek. Ačkoliv web jako takový byl na internetu umístěn v roce 1999, informace o dřevinách jsem shromažďoval již několik let předtím. V souvislosti s nedostupností digitální fotografické techniky se zde nejdříve objevily (a dodnes v obrazové části jsou) scany listů dřevin, a to v poměrně hojném počtu. Se zakoupením prvního digitálního fotoaparátu v roce 2001 pak mohly být snáze dodávány i fotografie dřevin. Postupně jsem se snažil v různé podobě dodávat i textové materiály, ale to pravé ořechové přišlo samozřejmě až v době, kdy jsme s kolegou Jardou Menclem vytvořili (tedy zejména on a zcela zdarma) databázi, se kterou se přecejen pracuje na jiné úrovni. Databáze byla spuštěna v roce 2006 a tady vidíme, že je to zase po 10 letech a před 10 lety - zajímavý cyklus. V současné době je v databázi téměř 107 tisíc dřevin a po další velké aktualizaci, kterou bych chtěl provést někdy zjara, se jejich počet vyšplhá nepochybně na více než 120 tisíc.

Jak šel čas jsme se samozřejmě potýkali s
řadou technických problémů, ale také s časovou tísní. Na materiálech jsem také nepracoval těch 20 let soustavně - několikráte se stalo, ať už úmyslně nebo neúmyslně - že jsem práci na různě dlouhou dobu přerušil, přičemž jednou to vypadalo, že již nastálo. Vždy jsem se však k tématu vrátil, protože, kromě jiného, člověk nechce takový balík práce nechat takto rozpracovaný a někde pohozený (hotovo nebude ale nikdy, pochopitelně). A možnost práce na této věci je ještě zvláště v průběhu každého roku omezena nejvíce na zimní období, přes sezónu se čas hledá dost těžko.

V současné době jsou stránky ve stavu, kdy jsou sice snad dobře použitelné, ale vzhledem k povinnostem programátora, zejména rodinným, je nutné omluvit řadu věcí, které jsmě měli ještě v úmyslu dotáhnout, ale již na to nezbyl prostor. Je to bohužel nutné zlo za to, že na stránkách můžete nalézt takový souhrn informací, který jinde neexistuje, a vše je zcela zdarma. Doufám, že i přes určité nepohodlí o kterém vím, převažují jednoznačně pozitiva.

Díky za pochopení a hurá do další práce.


(8. 2. 2016)

Vážení návštěvníci,

chtěl bych vás touto cestou pozvat na výstavu osázených hypertufových nádob, kterou pořádám ve spolupráci s Botanickou zahradou Praha (v Tróji).

Náplní výstavy budou, jak již bylo uvedeno, ručně vytvořené hypertufové nádoby nejrůznějších typů, osázené sortimentem rostlin, které se právě pro tyto účely hodí. Tedy nejen bylinnými skalničkami, ale také samozřejmě drobnými dřevinami. Součástí výstavy bude i prodej přebytků rostlin i prodej nádob. Na místě také budete samozřejmě informováni (alespoň obecně) o problematice výroby nádob z hypertufu.

Výstavu plánujeme v termínu 7. 5. - 22. 5. 2016, a to v prostoru areálu Sever, tedy poblíž vstupu od Bohnic (a od parkoviště).

Pro bližší informace můžete navštívit web botanické zahrady (www.botanicka.cz)

Těšíme se na vaši návštěvu.


(24. 12. 2015)

Vážení návštěvníci,

asi jste si povšimli, že stránky nebyly již delší dobu aktualizovány. Není to tím, že by se nic nedělo, naopak, děje se toho až moc. V současné době nezpracovávám nic menšího, než Flóru Severní Ameriky a aby toho nebylo málo, také jsem se konečně dostal k materiálům k jedné z největších skupin pěstovaných rostlin, a to je ke kultivarům kamélií, kterých nakonec může být až kolem 15 tisíc. Do toho tu a tam, abych zcela nezešílel, zpracovávám i revize některých dalších rodů dřevin. Další aktualizace bude tedy skutečně monstrózní, ale pochopitelně to ještě nějaký čas potrvá.

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2016 všem (nejen) dendrologům.

 

(5. 8. 2014)

Na tomto místě bych ještě jednou zopakoval to, co jsem již uvedl v informacích o databázi. Je sice správné, že někteří uživatelé upozorňují na nejnovější jména dřevin podle toho kterého serveru, ale důvod, proč na toto nebudu až na výjimky reagovat (a opravovat) je v podstatě jediný - je pro mne nemožné sledovat a stále opravovat jména dřevín, aby byla zcela aktuální. Je třeba si uvědomit, že shromažďuji informace o všech dřevinách na světě (!), dělám to sám a po dobu, kdy databáze vzniká, se jména u některých dřevin měnila už tak třikrát. Znamená to, kromě jiného, také ručně opravovat všechny odkazy na obrázky, čímž se budou do databáze zanášet další chyby. Jména dřevin jsou v databázi většinou uvedena tak, jak jsem na ně poprvé narazil v literatuře, a tak prostě některé rody nebudou ideálně sladěny. Zdroje informací jsou uvedeny. Databáze tak, jak je nyní pojata (což je také vynuceno okolnostmi) slouží především k informacím o samotných dřevinách (a pokud vím, druhá takto pojatá databáze neexistuje), co se jmen týká, naopak existuje řada dalších zdrojů, které uvádí v tu chvíli platná jména a mohou si dovolit být stále aktuální. Zde je to v současné době nemožné. Proto, aby se dala tato aktuální jména dopátrat, uvádím u dřevin množství alternativních jmen. Díky za pochopení.

 

(3. 6. 2014)

Databáze byla aktualizována, významnou změnou je zejména přechod od morfologické k nejmodernější (molekulární) klasifikaci rostlin; ve vztahu k databázi to znamená změny v zařazení zhruba 680 rodů dřevin, přičemž původní zařazení je stále uvedeno v poznámce na kartě rodu. Seznam změn si můžete prohlédnout či stáhnout v sekci Ke stáhnutí. V návaznosti na tyto změny přibyly do databáze další čeledě, případně některé stávající byly rozštěpeny do čeledí nových. Jejich přehled můžete nalézt v sekci Databáze dřevin. V neposlední řadě byly doplněny údaje o množení a pěstování jehličnatých i listnatých dřevin, o jejich léčivosti apod. Pochopitelně přibyly také nové dřeviny (2950 druhů zejména tropických dřevin) a řada stávajících byla revidována a doplněna.

 


(9.-10. 11. 2013)

Byla doplněna sekce Lokalizace dřevin - přibyly letos mnou navštívené lokality, a to s výčtem nalezených a určených dřevin. Kromě přírodních stanovišť, některých arboret a botanických zahrad byly navštíveny zejména zámecké parky - jak nové, tak opakovaně ty, ve kterých jsem již byl (v uplynulých zhruba 8 letech). Jak je obvyklé, u význačných lokalit (zejména zámecké parky) jsem doplnil i letecké snímky s pozicemi dřevin. Opět, jako v minulém roce, byly nejvýznačnější exempláře měřeny, celkově bylo již takto změřeno 672 dřevin.

Se seriálem o našich zajímavých zámeckých parcích (i samotných zámcích) se můžete již delší dobu setkávat v časopise Zahrádkář, kde se snažím učesanou fotmou prezentovat to, co je zde ve formě syrové (a to včetně výše zmíněných měření). Vše je ale ve vývoji a práce na této látce nebude nikdy u konce, vždy bude v zásobě spousta otázek a někdy pomálu odpovědí. Je také třeba si uvědomit, že mezi návštěvou lokality, zpracováním materiálu a jeho uveřejněním v časopise uběhne doba dost často delší než rok a na tom kterém místě tak může dojít ke změnám, které nejsem schopen podchytit.

 


(3. 3. 2013)

Databáze byla aktualizována, tentokrát s důrazem na kultivary dřevin, a to i ty nejnovější. V případě, že budou někoho zajímat podrobnosti, může navštívit sekci Databáze dřevin.

Zde jen připomenu, že Dendrologie touto aktualizací překročila jeden z nejvýznamnějších milníků, a to je překonání počtu

100 000

zaznamenaných (a hlavně popsaných) dřevin. Upřímně řečeno, netušil jsem, že to lze dát dohromady.


(20. 11. 2012)

Byly přidány obrázky dřevin, tj. nejnovější fotografie z let 2011-12 a dosud nezveřejněné scany listů z let 2006-7. Celkem tak přibylo 3693 obrázků. Upozorňuji, že vzhledem k množství přidávaných obrázků není vyloučeno, že někde mohlo dojít k omylu při přiřazování ke jménům; pokud by takový omyl někdo nalezl, napište to prosím nejlépe do komentářů k jednotlivým dřevinám.

V souvislosti s přidáním dalšího množství obrázků dřevin a při pohledu na karty zejména některých druhů dřevin mi došlo, že se již vlastně docela změnil původní záměr obrazové části, jež měla pouze doplnit popisy příslušných dřevin několika reprezentativními obrázky. Nově to totiž vypadá spíše jako katalog dřevin z různých míst republiky. Je to sice méně přehledné, zato však máme možnost porovnat proměnlivost dřevin v našich podmínkách, takže to nevnímám jako závadu, ale dosáhnutí bodu, který se původně zdál nedosažitelný a nebylo možno s ním nějak počítat.


(29. 10. 2012)

V sekci Lokalizace dřevin byly přidány nejnověji navštívené lokality za rok 2012, zejména zámecké parky, v naprosté většině doplněné mapami s pozicemi všech dřevin, které bylo možno určit a/nebo stihnout zaznamenat. Celkem je zde 110 takových map, celkový počet zaznamenaných dřevin je 6373. Nejdůležitější dřeviny jsou zároveň měřeny (výška dřeviny, šířka koruny, obvod kmene, případně výška kmene a důležité poznámky); tato měření byla v roce 2012 provedena u 450 jedinců.


(5. 4. 2012)

V sekci Lokalizace dřevin byly přidány nejnověji navštívené lokality za rok 2011-12 s výčtem zaměřených dřevin a v mnoha případech i zpracovanými leteckými snímky s vepsanými přesnými polohami dotyčných dřevin.

(26. 2. 2012)

Databáze byla aktualizována, tj. přidány nové dřeviny, celá textová část byla zkontrolována a všechny prozatím nalezené nesrovnalosti opraveny. Podrobnosti je možno najít v sekci Databáze dřevin. Pomůcky, které byly využity při této kontrole, tj. slovník botanických výrazů pro opravu textů jsou dostupné v sekci Ke stáhnutí. Kontrola textů bude ještě průběžně pokračovat, podaří-li se vytvořit další mechanismy, které to umožní, ale největší kus práce byl proveden právě nyní. Samozřejmě, že nadále budou tyto mechanismy zapojeny, aby byl doplňovaný text zbaven co největšího počtu zmíněných nešvarů. V plánu máme, dle svých možností, vytvoření tabulky se jmény autorů a její propojení přímo s kartami jednotlivých dřevin, s možností získání základních údajů o autorech.


(21. 11. 2011)

Vážení přátelé,

uplynulo již přibližně 15 let od chvíle, kdy jsem začal dávat dohromady materiál, který velkou většinou naleznete na těchto stránkách. Nikdy bych nepředpokládal, co bude během těchto let potřeba vyřešit a kam se vůbec vše posune. Vyvíjí se vše, včetně techniky, která je k takové práci nutně zapotřebí. Proto tedy, i když se mi do toho z pochopitelných důvodů nijak zvláště nechce, je nutné provést celkovou údržbu, tentokráte však nikoliv techniky, ale vlastního textu, k čemuž jsem se dosud nedostal, ale ani neodhodlal.

I přesto, že jsem textové části věnoval celkem pozornost a dle svých možností vše kontroloval, tak je stejně nemožné vyhnout se nejrůznějším nešvarům, zejména překlepům (stylistiku nechme stranou, v botanice je stejně po této stránce vše trochu jinak) nebo převzatým chybám ve jménech dřevin. To může působit potíže, zejména při vyhledávání, ale také by mělo být dobrým zvykem se takových problémů zbavovat jak to jen jde. Množství textu je již takové, že poradit si s ním je takřka o zblbnutí - je tedy třeba vše nechat právě na technice. Ani to však není jednoduché. Aby bylo možno dokument zkontrolovat, je třeba vytvořit slovník "správných" slov, které pak počítač porovná s textem a tak se odhalí většina zmíněných problémů. Na tomto principu ostatně programy pro kontrolu textů pracují. V našem případě ale je třeba vytvořit ještě slovník zaměřený na botaniku, či přesněji na dendrologii, a na tom nyní pracuji.

Výsledkem práce, která bude jistě trvat řadu měsíců, by mělo být téměř dokonalé vyčištění databáze od zmíněných problémů. Počítač sice upozorní na problematické části, ale texty stejně bude nutno projít ručně a posoudit, co se vlastně odhalilo. Práci poněkud komplikuje skutečnost, že dokument je ve dvojí podobě - jednak text ve Wordu (přes 10 tisíc stran), a ten byl pak převeden do tabulkové podoby ve vlastní databázi. To znamená, že bude třeba všechny úkony provádět dvojmo. První výsledky zkoušení slovníku jsou však uspokojivé, pokud to tedy mohu říci o odhalení řady nedostatků, o kterých jsem neměl ani tušení - některé spolu související nesrovnalosti však ukáže až takovéto vyselektování problematických slov. Současně s tím vytvořím také databázi autorů jmen dřevin, protože snad není většího zmatku, než právě v této otázce; kromě jiného by bylo vhodné sjednotit zkratky jmen autorů, a to nejspíše podle IPNI.org, i když zjišťuji, že tam jsou chyby také, tomu se prostě nelze vyhnout. Pokud skončím s touto doslova operací ve zdraví, všechny materiály, které vytvořím a osvědčí se, dám na tyto stránky k dispozici. Pro návštěvníky stránek toto vše neznamená žádná omezení, bohužel, z pochopitelných důvodů, na nějakou dobu ustane doplňování databáze.

(5. 11. 2011)

Sekce Perokresby dřevin byla doplněna o další obrázky.

(5. 9. 2011)

Proběhla aktualizace databáze, přidáno 2877 obrázků dřevin, téměř rovným dílem listnáče a jehličnany; některé obrázky budou však dostupné až po aktualizaci textové části databáze.

Zhruba měsíc jsou již stránky archivovány Národní knihovnou ČR, jež je vyhodnotila jako vhodné pro cituji "zařazení do reprezentativního vzorku českého webu s cilem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné úcely". To v praxi znamená, že i kdyby přestaly tyto stránky existovat, stále bude uchována jejich poslední verze. Je to myslím zajímavý projekt, protože je nezpochybnitelné, že virtuální svět je zranitelný.

(1. 2. 2011)

Proběhla aktualizace databáze (přidáno 3723 nových dřevin), více se dočtete v sekci Databáze dřevin. Upozorňuji na skutečnost, že aktualizace databáze budou probíhat jednou, maximálně dvakrát do roka, a to z důvodu zvyšující se náročnosti vlastní práce na dokumentu i nahrávání dat na web. Tato aktualizace však bude vždy opravdu velká a posune databázi o velký kus dopředu. Díky za pochopení.

(21. 1. 2010)

Proběhla velká aktualizace databáze (přidáno 5863 nových dřevin), více se dočtete v sekci Databáze dřevin. Dále upozorňuji na změny v taxonomii - podle nejmodernější, tzv. molekulární klasifikace rostlin, byly některé čeledě sloučeny, jiné rozdrobeny a některé rody byly přesunuty do jiných čeledí nebo byly vytvořeny čeledi nové. Je jasné, že změny, v některých ohledech nemalé, mohou nám všem, kteří se rostlinami zabýváme podrobněji, působit problémy. Proto, i z technických důvodů, se v databázi nyní nic nemění, avšak na změny je upozorněno. Pro začátek u čeledí, kde jsou vyznačeny změny, tj. stávající staré pojmenování je doplněno novým. Přehled všech změn, týkajících se čeledí, naleznete zde. Další změny (přesuny rodů do jiných čeledí apod.) budou postupně dopisovány na příslušné karty, a to do poznámek, abychom si je všichni mohli postupně zažít.

(4. 6. 2009)

Přidána sekce Perokresby jehličnanů; zde naleznete tabule se zajímavými jehličnatými dřevinami, rozkreslenými do mnoha detailů. Některé z těchto kreseb můžete nyní, během celého června, spolu s fotografiemi listnatých dřevin, shlédnout ve výstavním sále Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji, a to na formátech A3.

(3. 5. 2009)

Proběhla aktualizace databáze, přidáno 1268 dřevin (více v sekci Databáze dřevin); pro zajímavost uvádím, že celý textový dokument, z něhož čerpá databáze dřevin (zde na webu je jeho drtivá většina), přesahuje již tištěnou verzi Britské encyklopedie, má totiž kolem 40 milionů 300 tisíc znaků bez mezer.

(16. 1. 2009)

Proběhla aktualizace databáze, přidáno 2266 dřevin. Více v sekci Databáze dřevin


(11. 1. 2009)

Přidány další fotogalerie do sekce Foto

(7. 1. 2009)

Tak a Dendrologie vypadá zcela jinak. Snad bude vše fungovat alespoň obstojně. Stejně tak je obměněn i DendroZ kolegy Ivo Dostála. Doplnil jsem některé články o dřevinách a také budou přibývat fotografie zajímavých lokalit. Vše je ještě mírně ve vývoji, takže nedodělky a problémy budu nadále odstraňovat, musíte být shovívaví, přecijen jsem spíše zahradník než webmaster...:-). Stejně tak bych chtěl v nějakém časovém horizontu ještě dotáhnout databázi, ale to závisí na našich časových (in)dispozicích. Snad se to také podaří.

(23. 12. 2008)

Všem návštěvníkům webu přeji co nejhezčí klidné Vánoce a v příštím roce 2009 jen vše dobré a hlavně pevné zdraví. Jako malý dárek si zde můžede stáhnout originální dendrologický kalendář na rok 2009, podle chuti ho lze samozřejmě tisknout či nechat udělat jako fotografii. Je na něm unikátní exemplář Pinus leucodermis na svahu hory Vasojevički Kom, v pohoří Komovi (Černá Hora).

Náhled:

aktualni

Odkaz ke stažení:
http://www.dendrologie.cz/Download/kalendar1.jpg (cca 5 MB)

(27. 11. 2008)

Doplnění databáze (2/2008)
Přidány některé další rody a druhy tropických dřevin a revidovány a doplněny některé rody stávající. Přidáno 1878 dřevin.

(3. 2. 2008)

Na stránkách nastávají dvě důležité události.

1) databáze je opět funkční, a doufám že již trvale, byť v současné době jen se základním množstvím dřevin. Navrácení všech dřevin je podmíněno časem, který budeme či nebudeme mít na dořešení dalších problémů, o kterých jsem dříve mluvil.

Dozvěděl jsem se, že stáhnutí komplet celé databáze, které mě v minulosti poněkud nakrklo, bylo údajne z čistě studijních a také finančních důvodů (připojení k netu). Pokud je tomu tak, až tak mi to nepřekáží, od toho ty informace jsou. Nicméně, opět zdůrazňuji, pokud bude někdo něco podobného chtít opět udělat, není snad problém, aby nám dal vědět. Co se na webu děje vidíme totiž dost podrobně a pak nemusí dojít k situaci, která nastala, tedy že nevíme, pro jaký účel chce mít někdo úplně všechno. To je vždy trochu podezřelé.

2) od dnešního dne se tyto stránky dělí na dvě části: Dendrologie a DendroZ. Vzhledem k technickým problémům, které měli kolegové Ivo Dostál a Milan Jirků na původní adrese http://www.sweb.cz/dendroz/ jsme se domluvili na tom, že problémy vyřešíme tímto způsobem. Byla by velká škoda, kdyby práce kolegů zapadla a přišla vniveč. Doufáme, že se nám společně podaří dát příspěvky obsažené na stránkách dohromady a že vše bude nadále dobře fungovat, ať už se kolegové rozhodnou využít možnosti být součástí těchto stránek trvale nebo dočasně. Do další práce jim proto přeji hodně sil, ať se jim na tomto místě líbí a přinese to jen samé pozitivní věci.

(23. 1. 2008)

Stala se, alespoň pro mne, velmi nečekaná a velmi potěšující věc. Před několika dny jsem byl informován z nakladatelství Computer Press, že kniha Encyklopedie listnatých stromů a keřů je v současné době rozebrána a plánuje se dotisk. To předčilo moje nejoptimističtější představy; opravdu by mě nenapadlo, že se něco takového stane již po půl roce! Náklad byl sice poměrně střízlivý, jak bývá u těchto velkých drahých knih logicky zvykem (nebyl však zase až tak malý), ale i tak jsme to myslím nikdo nečekal.

V první řadě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste o knihu projevili zájem, a byla vás početná skupina. Až teprve ve chvíli, kdy je kniha po stránce prodeje úspěšná, je možno říci, že se celý kolotoč kolem její výroby úspěšně završil; v tomto případě to bylo opravdu velmi rychlé a není možno již chtít více...tedy téměř.

A proto, díky vašemu zájmu, jsme si mohli dovolit udělat malý husarský kousek, který obvykle připadá v úvahu až po mnohem delší době, počítající se někdy na léta. Před tiskem dalších kusů knihy, díky ochotě nakladatelství CP a jmenovitě odp. redaktora Tomáše Krejčiříka, jsem měl možnost znovu projít celý text knihy slovo po slově a provedl revizi a opravu nedostatků, na které jsem do nynější doby narazil.

Pro majitele první verze knihy to rozhodně neznamená, že by si museli rvát vlasy a jít si hned pořizovat verzi novou...:-) Závažné změny a přidávání materiálu pochopitelně možné nebylo, ale vychytání překlepů a některých omylů, které se nám do této složité knihy dostaly, bylo jistě na místě a nemohl jsem si nechat ujít tuto jedinečnou možnost. Nástin změn si prosím přečtěte v sekci KNIŽNÍ ENCYKLOPEDIE.

Takže doufám, že tisk druhé várky knih proběhne alespoň stejně dobře, jako tomu bylo poprvé a jsem opravdu zvědav, kolik kusů se ještě může na našem malém trhu prodat. Díky za váš zájem - a tím pádem i finanční podporu - a budu se těšit na další zajímavé zprávy z literárního pole.

P. Horáček

(30. 12. 2007)

Vážení návštěvníci, věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení.

Databáze je v současné době nefunkční. Do 2-3 týdnů od tohoto data ji zprovozním se základním množstvím dřevin. Přečtěte si prosím následující pravidla o jejím používání:

PRAVIDLA PRO PRÁCI S DATABÁZÍ:

Věnujte prosím pozornost několika následujícím bodům, které upřesňují práci s databází; některé body jsou obecně platné a připomínám je pro úplnost, některé jsou trochu specifické. Aby byla do budoucna databáze v plném rozsahu přístupna všem, pokuste se prosím tato pravidla respektovat.

1) Materiál na stránkách, tedy texty a fotografie, můžete používat pro svoji potřebu. Nekomerční veřejné používání (výuka apod.) je povoleno, domluva by byla vhodná, ale ne nezbytně nutná. Případné komerční použití bude zpoplatněno rozumnou částkou.

2) V rámci internetu je možno, dle potřeby, na svoje stránky použít výňatky z textu či případně celé pasáže a rovněž nezbytný obrazový doprovod s tím, že se odkáže na zdroj dat. Pokud budete chtít dát na svoje stránky odkaz na Dendrologii, budeme rádi, a pokud se ozvete, učiníme totéž pro stránky vaše.

3 ) Materiály ze stránek nestahujte automatizovaně hromadným způsobem pomocí specializovaných programů. Kromě zatěžování linky to také mimo jiné zkresluje údaje o tom, co uživatelé navštěvují a zobrazují, což může být pro nás důležité a zajímavé. Pokud by někdo měl opravdu vážný zájem o materiál k nějakému rodu, je možná domluva a získání dat poněkud inteligentnějším způsobem (pdf apod.). Pokud bude zjištěno, že někdo přesto stahuje tímto způsobem a ve velkém rozsahu, může být přístup z dotyčné adresy zablokován. Prostě to nedělejte.


Pozn.: Prosím návštěvníky, aby pochopili, že materiály na stránkách mají v mnoha směrech unikátní charakter v tom smyslu, že nebyly nikdy v češtině prezentovány. Proto jsou tu i jisté obavy z možnosti jejich případného zneužití. Na druhou stranu jaksi postrádají smysl, jestliže by nebyly pro zájemce volně dostupné, proto jsme se rozhodli nic nenechávat pod pultem. Při dodržování výše uvedeného je záruka toho, že databáze bude v současné podobě všem dostupna i nadále, při jejich nerespektování může dojít k jejímu omezení či případně zavedení přístupu pouze pro registrované uživatele.


Jak jsem psal výše, databázi v uvedeném horizontu opět zprovozním. Pokud bude vše bez problémů, v rámci další aktualizace a spolu s ní budou vrácena všechna data, která v ní byla původně. Pokud mezitím nebo poté zjistíme (a to bude velmi rychle), že opět někdo nerespektuje to, o co jsme žádali, databázi zablokujeme nadobro. Potom je jen otázkou času, kdy se dostaneme k řešení případné registrace a dalších věcí. Nejsme zcela pány svého času, a tak to může trvat několik měsíců, nebo taky půl roku. Bylo by mrzuté, kdyby kvůli jednotlivcům, kteří neumí respektovat jasně daná pravidla, byly tyto stránky částečně znehodnoceny pro všechny slušné návštěvníky, kteří s tím problém nemají a také nemají potřebu mít doma všechno do posledního písmenka a fotografie.

Doufáme, že všichni návštěvníci těchto stránek jsou rozumní a děkujeme za pochopení a respektování výše uvedeného.

P. Horáček.

 

(17. 12. 2007)

Takže sitace, kterou jsem popsal v minulých dnech, se opakuje. Nevadí mi, když někdo ručně prohledává databázi a případně si kopíruje, co se mu hodí, byť ve větším rozsahu. Použití stroje za účelem zkopírovat zcela vše, zde já subjektivně vidím překročení toho, co chci na těchto stránkách trpět.

Takže činím následující. V databázi bylo ponecháno pouze základní množství dřevin; i přesto se jedná o velký počet, který jistě většinu návštěvníků uspokojí.

Zdali a kdy se vrátí databáze v té podobě, která byla dosud, tedy v plné šíři se dřevinami celého světa, se uvidí. Každopádně se vypracují jasná pravidla práce s těmito stránkami (tohle mělo být možná už dávno) a databázi v plné šíři zpřístupníme po registraci či jiným způsobem, který možná vnese do celé věci lepší pořádek. Nemám ještě jasnou představu, ale nějak se to vyřeší; samozřejmě vítám vaše návrhy, jak bychom tohle mohli řešit.

Je mi líto, že se musí přikročit k něčemu takovému; bývá to tak vždy, že kvůli neukázněným jednotlivcům na to doplácí slušně se chovající většina. Ale databázi v takovéto podobě jsme spustili proto, aby se každý zájemce o problematiku dřevin měl kam obrátit a měl co největší jistotu, že nějakou informaci najde. A budiž řečeno jasně, že nestojíme o to, aby na to někdo navěsil robota a kopíroval to jako celek. Kdyby to nevadilo, bylo by dostupné tlačítko Stáhnout databázi. Kromě jiného jsou zde také pochopitelně obavy z případného zneužití materiálu, byť by bylo více než transparentní, odkud vítr vane. Mám za to, že tato databáze je počin ojedinělý, který nás stál neskutečné úsilí, proto jsem na tohle citlivější, než by bylo možná obvyklé a budu v této věci tvrdý. Myslím že to všichni rozumní lidé pochopí a najdeme cestu, jak pokračovat dál.

IP adresy, o kterých jsem mluvil:
80.188.194.130
208.70.31.205
.

Tyto adresy mají jednou provždy smůlu, myslím, že zmínění uživatelé mají již informací dostatek.

P. Horáček

(14. 12. 2007)

V minulých dnech se stala věc, která mi, přiznám se, docela vadí. Všichni dobře víte, že nemám nic proti tomu, abyste si ze stránek - nejlépe po dohodě - stahovali v rozumné míře obrazový materiál i texty, a nakládali s nimi v rámci slušného chování tak, jak uznáte za vhodné, pokud vám pomohou orientovat se v této látce. Od toho tyto stránky nakonec jsou.

Je třeba si ale uvědomit, že to neznamená, že když je to zadarmo, tak že si zde každý může dělat, co ho napadne. Zjistil jsem, že databáze byla automatizovaně kopírována, a to ve zcela ojedinělém rozsahu, zřejmě nejlépe s cílem zkopírovat úplně vše. Tak tohle se mi tedy už nelíbí a nehodlám to trpět. Bylo by dobře si uvědomit, že každá její část, kterou si zobrazujete, je tvrdě vykoupena časem i penězi, které se nám nikdy nevrátí, a proto nevidím důvod, aby měl někdo všechno tohle doma zadarmo a ještě zcela bez námahy.

Pokud se situace bude opakovat, přikročíme k některému z možných kroků, které by tohle omezily. Řadě z vás se to jistě nebude líbit, ale je naším svatým právem nakládat se svým výtvorem tak, jak uznáme za vhodné. Všude jinde se za přístup do takových databází platí, pokud pomineme to, že ani nic podobného nikde soustředěno není. My tohle nechceme, ale zřejmě není nejlepší filozofií, nechat zde každého, aby si dělal po libosti co se mu zamane. Rozhodněte tedy vy sami, jakou cestou se budeme ubírat.

(13. 12. 2007)

Vážení přátelé, databáze je dočasně zablokována a bude tomu do té doby, dokud si někteří uživatelé neuvědomí, co dělali špatně. Poskytuji rád informace všem, kteří o ně mají zájem, ale existují určité hranice, které by se neměly překračovat. Potom to totiž může začít překážet druhým lidem.

(4. 11. 2007)

Od doby, kdy jsme spustili vyhledávací databázi, uplynul více než rok. Možná bude při této příležitosti zajímavé uvést několik statistických údajů.Počet zobrazených stránek je k dnešnímu dni kolem půl miliónu.
Do databáze byly zaznamenány přístupy z více než 10 800 unikátních adres; je však třeba mít na paměti, že u některých typů připojení se adresa mění.
K pravidelnému odběru novinek se zatím přihlásilo 42 uživatelů.
Denně se k databázi připojí kolem 100 unikátních adres.
Zajímavé je, že nejčastěji zobrazovaný konkrétní druh dřeviny je Fagus sylvatica, buk lesní. Karta byla zobrazena 1397x. Z rodů je nejčastěji vyhledáván javor (938x). Nejvíce však jsou zobrazovány lokality jednotlivých exemplářů (32120x).
Uživatelé vložili 90 komentářů, jsou však zde započítány i ty, kde nebylo nic napsáno.
Vyhledávání v databázi bylo zatím využito 29500x.
Text, jež je v současné době obsažen v databázi, odpovídá dokumentu, který by měl kolem 6500 stránek A4, psaných velkou většinou písmem velikosti 8 a 9.

(10. 9. 2007)

Postihly nás sice drobné technické problémy, nějaký ten den však přesto potrvají, neboť nemám možnost je nyní vyřešit. Omluvte tedy, prosím, nefungující databázi, výpadek bude trvat až do neděle 16. 9., ale doufám ani o den déle. S takovými věcmi je však třeba počítat, to je jasné. Tedy vydržme, na databázi se ale pracuje stále, ať je již viditelná, nebo ne....:-)

(9. 7. 2007)

Takže tištěná Dendrologie, aneb Encyklopedie listnatých stromů a keřů je již pár dní na světě. Zřídil jsem proto novou sekci Knižní encyklopedie; zde jsou a budou důležité informace pro ty z vás, kteří ji vlastní či ji chtějí zakoupit. Prosím tedy návštěvníky stránek, aby čas od času do této sekce nahlédli.

(10. 6. 2007)

Dnešním dnem dosáhla Dendrologie dalšího milníku ve svém vývoji, abych tak řekl, a tím je doplnění jehličnatých dřevin v tomto počtu:

RODY: 71
DŘEVIN CELKOVĚ: 3170
KULTIVARY: 2203
SYNONYMA: 2675

Toto množství, byť základní a podléhající dalšímu doplňování, představuje to podstatné, co lze v dendrologii jehličnanů s uspokojením nabídnout. Navíc jsou zde ve formě mnoha poznámek soustředěny další zajímavosti o jehličnatých dřevinách jako jsou maximální míry, věk a způsob jejich využití člověkem apod.

Tímto máme všechny dřeviny pohromadě; nadále pracuji na doplňování a revizi stávajících rodů a nadále se budou také k listnatýcm dřevinám shromažďovat nejrůznější zajímavosti, které do nynějška nebyly v databázi dostupné.

(12. 2. 2007)

Dnešním dnem bylo ukončeno doplňování databáze nashromážděnými údaji; od nynějška se budou zpracovávat další data.Podařilo se to, co bych nečekal, a v rekordně krátké době bylo do databáze převedeno vše, co bylo dostupné. Nyní bude třeba vychytávat chyby a nepřesnosti, které se vyskytnou. Co se týká zpracovávání dalších dat, mám nashromážděno obrovské množství materiálu, který by bylo potřeba do databáze dostat. Nyní to bude už proces zdlouhavý, ale budu se snažit databázi stále aktualizovat o nová data. Zaplním také svůj velký rest co se týká jehličnanů, a až zpracuji nějaký slušný materiál, vše se v databázi, včetně stovek fotografií, také objeví a budeme mít údaje o všech dřevinách pohromadě. Po programové stránce bude databáze také doznávat dalších vylepšení, ale vše je závislé na času, který na práci budeme mít. Chtěl bych nakonec poděkovat všem, kteří byli, jsou a budou ochotni napsat svoje postřehy a poznámky k materiálům v databázi. Každým dotazem či připomínkou se zabývám, a jak si jistě někteří všimli, snažím se opravovat a zpřesňovat ty údaje, které to vyžadují. Stálý a největší dík patří J. Menclovi, který vytvořil zdarma a ve svém čase databázi, která vlastně nyní již soustřeďuje naprostou většinu všech údajů, které jsou na stránkách k dispozici; bez jeho práce by stránky byly ohromným způsobem ochuzeny.

(6. 1. 2007)

Takže máme více než dva měsíce od spuštění databáze a povedlo se to, co bych sám nevěřil, že je možné; nyní je v ní již přes 45 000 dřevin. Samozřejmě vývoj jde dál, takže jak datová část, tak programová část se stále vyvíjejí a pokud budeme mít čas a sílu, vyvíjet se budou. Nicméně nyní už je možno říci, že to, co jsme si předsevzali, se stalo skutečností.K dnešnímu dnu bylo do databáze uskutečněno více než 5500 dotazů. Je to málo či hodně? To je velmi těžká otázka, ale myslím, že snad můžeme být spokojeni. Samozřejmě že vůči jiným obecněji zaměřeným stránkám tohoto typu je to v návštěvnosti paběrek, ale je třeba si uvědomit, že téma zde probírané je dost speciální a ne každý hledá právě tento typ informací. Při této příležitosti bych chtěl opět připomenout pár věcí. Ať už se databáze tváří jak chce drsně, doufám že jako uživatelé k ní přistupujete s otevřenou hlavou - tzn. berete jí jako jeden zdroj informací, avšak nespoléháte se na to, že bude v nějakém ohledu dokonalá. K tomu se váže další věc - apeluji na to, aby kdokoliv najde nějakou nesrovnalost, ať už stoprocentně jistou nebo domnělou, nás upozornil; formuláře na to jsou dostupné u každé dřeviny. Týká se jak programové a textové části, tak zejména třeba nefunkčních či špatně přiřazených obrázků. Cílem databáze není shromažďovat chyby, ale pokud možno se jich zbavovat a tohle autoři mohou obstarat pouze v určité míře. Jinak to prostě nejde. Je do jisté míry na vás, uživatelích, jak bude celý projekt vypadat. To samé platí o Vašich návrzích, jaké funkce by databáze měla ještě obsahovat - zde bychom byli zvláště zvědavi na nějaké podnětné nápady. Bohužel skóre je v tomto případě k dnešnímu dnu 0:0 a je to jistě škoda. Tedy zatím zůstává jen na nás, jakým směrem se vše bude ubírat. Věříme že se to do budoucna změní. V rozvíjení databáze budeme pokračovat a budeme se snažit dodávat další zajímavé funkce s možnosti luxusnější práce, protože tak jako tak, s takovým množstvím dřevin se musí dát nějak rozumně nakládat. Přejeme všem, aby čas zde strávený byl co nejpříjemnější.P. Horáček a J. Mencl

(1. 11. 2006)

Vážení návštěvníci, od nynějška nastává na těchto stránkách bezesporu nejvýznamnější událost od jejich vzniku; jejich největší a nejdůležitější součástí sekcí se stává vyhledávací databáze, kterou zcela nezištně vytvořil kolega Jaroslav Mencl, za což mu patří obrovský dík. Jeho úkol byl o to složitější, že vstoupil již do plně rozjetého procesu a musel si poradit s uspořádáním obrovského množství dat. S tímto velmi těžkým úkolem se vypořádal bezpochyby na výbornou. Je však třeba říci, že databáze je nyní pouze v počáteční fázi z hlediska toho, co bychom ještě chtěli dosáhnout a bude se, pokud síly a čas dovolí, stále vyvíjet. Pokud se mohu vyjádřit k té části práce, kterou mám na starosti převážně já, tedy datové náplni, nyní je zde víceméně základní, i když nemalé množství dat, se kterým se dá doufám uspokojivě pracovat a který pokrývá velkou část dřevin, se kterými se můžeme v našich podnebních podmínkách venku setkat. Podle svých možností budeme text i obrázky stále doplňovat a ideálním stavem by bylo, kdyby se v databázi promítla celá textová náplň tak, jak ji nyní mám nashromážděnu, tedy ještě o mnoho větší, než byla dostupná v pdf dokumentech, a rovněž mnoho tisíc dalších fotografií dřevin. Úkol je to však natolik náročný, že není možné něco takového slíbit; budeme se však snažit přidávat tolik informací, kolik zvládneme. Nahlédnutím do statistiky databáze budete moci sledovat, nakolik se nám to daří. Filozofie plnění databáze je zhruba taková, že nejdříve přijdou na řadu ty rody/druhy/kultivary, které mají perspektivu při venkovním pěstování v našich podmínkách, tj. budeme rozšiřovat to, co už je nyní obsaženo, a posléze, pokud se to zdaří, přijdou na řadu i subtropické a tropické dřeviny celého světa. Obrazový doprovod se však omezí pouze na první skupinu dřevin, protože není fyzicky možné zajímat se o všechno; informace o co největším počtu dřevin však budou určitě užitečné. Je třeba si uvědomit, že databáze je zpřístupněna velkému počtu zájemců úplně poprvé. Vzhledem k její poměrné složitosti se v ní mohou a nejspíše také budou vyskytovat chyby jak z hlediska dat, tak i hlediska jejích funkcí. Proto prosíme všechny uživatele, kteří narazí na problémy jakéhokoliv rázu, aby nám dali vědět na e-mailové adresy, případně je možné zcela jednoduše zanechat vzkaz ve formulářích které jsou dole na stránce u každé dřeviny. Stejně tak je nanejvýš potřebné, abyste se vyjádřili k tomu, co ještě od databáze očekáváte, co se vám líbí/nelíbí, co byste změnili/zpřehlednili a podobně. Pouze spolupráce většího množství osob může vést k tomu, že bude v  konečné podobě (pokud tento stav vůbec kdy nastane) co nejvíce přístupná a uživatelsky příjemná co nejširšímu okruhu lidí, které toto téma zajímá.
P. Horáček a J. Mencl, Praha, 1. 11. 2006 Pozn.: doplňování databáze bude pochopitelně věcí zdlouhavou, je však možné na přání dodat ty dřeviny (stylem celý rod najednou), které byste chtěli mít přednostně. Stačí napsat na mail a budeme se snažit vyhovět.

(27. 10. 2006)

Takže je to tady; po téměř rok trvající práci (co naplat, nejsme zcela pány svého času) se blíží spuštění databázové části webu; pokud se nestane něco nepředvídatelného, chtěli bychom k 1. listopadu databázi zpřístupnit. Doufám, že tento počin v plné míře zacelí všechny resty, které tyto stránky dosud měly (např. potíž s vyhledáváním českých jmen a tak podobně) a obrazová část se pro začátek téměř zdvojnásobí. Více se dozvíte současně se spuštěním této databáze. Pokud to zvládneme, databázi čekají pochopitelně postupně další vylepšení a hlavně mnohonásobně větší počet dat, než tomu bude v začátcích.No a jelikož musím odrážet útoky ze všech stran :-), proč databáze neobsahuje dřeviny jehličnaté, postupem času se tedy budu snažit napravit i toto; jelikož se však jehličinami nezabývám takovým způsobem jako listnáči, nebude to v míře zdaleka tak vyčerpávající. Chce to však čas, neboť nyní je práce se vším ostatním až nad hlavu.

Tak vydržte a po spuštění databáze samozřejmě očekáváme Vaši spolupráci!

(5. 10. 2006)

Dendrologie přestěhována na nový server; k dispozici je více místa, a tak postupně bude přibývat velké množství fotografií a scanů z let 2005-2006.

(28. 9. 2006)

V nejbližší době se přestěhuji na jiný server, protože místo nedostačuje; doufám, že tento krok bude bezproblémový a nenastanou nějaké komplikace a pak konečně začnu řešit dluhy v podobě nezařazených fotografií za rok 2005 a 2006. Navíc jsem zrestauroval všechny fotografie, které jsou do nynějška na webu prezentovány; technická kvalita některých opravdu byla nevalná a bylo potřeba, aby i ty úplně první snímky držely krok s těmi nejkvalitnějšími posledními - technika i lidský faktor se pořád vyvíjejí. Nyní je celková kvalita obrázků určitě o hodně lepší; i přesto však není řada z nich nijak brilantních, ale myslím že jde především o dokumentační funkci, na třeskutou technickou kvalitu i kompozici se zaměřují jiné stránky. Vše se ale v plné míře promítne až po přestěhování. V říjnovém čísle časopisu Zahrádkář vyšel první ze série článků o zámeckých parcích; podle domluvy bychom v seriálu představili až 15 zajímavých míst, kromě toho možná ještě napíši nějaké další články o dřevinách, ale to podle domluvy. Každopádně všechny svoje výplody postupně zařadím sem na web; speciálně ty průvodce po zámeckých parcích bych chtěl rozpracovat důkladněji, protože jde nepochybně o zajímavou věc, avšak to všechno postupně, jak bude čas a nálada.

(30. 7. 2006)

Takže práce na velké knize se chýlí k (doufám úspěšnému) konci. Obrazový i textový materiál je vysázený, nyní je vše ve stádiu korektur. Při výrobě jakékoliv knihy je to vždy o kompromisech jak ze strany autorů, tak nakladatelství, avšak myslím, že nyní se nám povedl kompromis poměrně velkolepý, se kterým můžeme být všichni spokojeni, a jak doufám obzvláště konečný článek tototo procesu, tedy Vy čtenáři. Kniha bude mít přes 750 stran, bude zde kolem 3 tisíc obrázků (barevné fotografie + černobílé a barevné scany tak, jak je znáte - i neznáte - z těchto stránek) a dřevin bude něco kolem 4600. Slibuji si tedy, že tato kniha soustředí listnaté dřeviny v takové šíři, jaká zatím na našem trhu nebyla v jednom výtisku dostupná, a budou zde pěkně pohromadě všechny důležité informace. Držme si navzájem všichni palce, aby konečný proces, tedy tisk, vyšel dobře, protože s tím vše vlastně do velké míry stojí a padá. Zatím vše jde dobře a všichni jsme se opravdu snažili, aby byl výsledek co nejlepší.Ještě mám pro Vás jednu - doufám také potěšující - zprávu. Časopis Zahrádkář projevil zájem o sérii článků, pojednávajících o našich zámeckých parcích a samozřejmě o dřevinách, které tam rostou. Připravil jsem tedy materiál o nejzajímavějších místech, která jsem pochopitelně osobně navštívil, text je samozřejmě doplněn názornými snímky. Doufám, že vše vyjde i v tomto případě, protože řada míst by si takovou reklamu určitě zasloužila. Stál bych o to tyto články, pochopitelně s patřičným zpožděním, uveřejnit i na těchto stránkách, možná v rozšířené verzi, protože místa v časopise nebude neomezeně. Pokusím se vše domluvit; o tom, jak všechno probíhá, budu informovat.

(4. 1. 2006)

Doplnil jsem seznam obrázků dřevin o další položky z roku 2005. Odkazy na obrázky nejsou zatím aktivní, nicméně teď alespoň poskytují představu o tom, co se na webu ještě objeví. Lokalizace dřevin jsou pochopitelně uvedeny, seznam tedy může minimálně sloužit jako vodítko, kde jsem jaké exempláře nalezl.

Dopracováním této obrazové části stránek se budu zabývat až poté, co bude hotova kniha. Vzhledem k tomu, že se do ní nevejdou zdaleka všechny snímky a scany, které bych chtěl, bude obrazový doprovod stránek rozšiřovat údaje obsažené v knize.

Obrázků dřevin zde poté bude zhruba 6650 - 6700.


(12. 12. 2005)

Vážení přátelé,nakupilo se několik věcí, o kterých musím všechny návštěvníky stránek informovat.1) Určitě si někteří z vás v poslední době povšimli poněkud nespolehlivé funkce stránek. Projevuje se to při načitání obrázků, stahování pdf. souborů apod. Ujišťuji, že co se samotných souborů týká, ty jsou na serveru nahrány v pořádku. Budu samozřejmě zjišťovat kde je problém. Při množství dat, které Dendrologie obsahuje, není prostě možné jednoduše vše vymazat a nahrát znovu, stejně tak jakákoliv manipulace se stránkami je poměrně nesnadná. Pokud se pdf. popisů dřevin týká, někdy pomůže opakovat stahování souboru, protože se někdy nestáhne soubor celý a při otevření to hlásí chybu. Proto prosím zkuste stáhnout soubor znovu, mě se vždy nakonec zdařilo úspěšně soubor přenést. Určitým řešením by možná bylo připlatit za hosting a získat pravidelné zálohování dat. Pokud budu chtít nahrát na server další obrázky, a těch je hodně, stejně to dříve či později budu muset chtěnechtě udělat, avšak znamená to další výdaje. V současné době na stránky nemám moc čas a tímto problémem se budu zabývat, až se vyřeší otázka tištěné verze Dendrologie.2) Tímto jsme se dostali k problému s knihou, na které v současné době pracuji s nakladatelstvím Computer Press. Situace nyní vypadá takto: dohodli jsme se na jedné knize, která bude formátu A/4, stran bude mít cca 600, což obnáší 1,2-1,3 miliónu znaků a fotografií by mělo být alespoň 2500. Mou snahou bude, aby se do knihy vešlo co nejvíce informací, protože bych pochopitelně nerad vyhazoval kvanta textu a fotografií, které jsem měl pro tento účel připraveny. Vyjít by mohla někdy zjara, avšak to závisí na mnoha, leckdy nepředvídatelných okolnostech, vše bude muset ještě nakonec projít korekturou odbornou i jazykovou a dalšími procedurami, takže uvidíme. Každopádně radši později, než něco zásadního opomenout.3) Kolega JM, který mi nedávno napsal na stránky, v současné době vytváří vyhledávací databázi dřevin, pomocí které by měli i úplní začátečníci možnost jednoduše poznávat listnaté dřeviny svého okolí, nebo by jim tato databáze alespoň pomohla dopracovat se blíže k cíli. Musím zde vyzdvihnout jeho práci a velmi mu poděkovat za ochotu udělat si na tuto věc (naprosto nezištně) čas.

(6. 11. 2005) Vysvětlení, omluva a návrh

Kolega JM se v návštěvní knize zcela správně zmínil o jedné důležité skutečnosti, na kterou také průběžně myslím. Je to ovšem složitější věc, která si žádá trochu vysvětlení a nad kterou můžeme dále přemýšlet. Proto předkládám jeho příspěvek a doplňuji svoji odpověď, abychom mohli všichni nad věcí uvažovat.

-------
JM píše:Zdravím všechny příznivce tohoto webu a zejména pak autora. Smekám před jeho vynaloženým úsilím. Web mě nadchnul a našel jsem zde spoustu zajímavých věcí. Pravdou ale je, že pro úplného laika to asi není ideální vstup do světa dendrologie-spíše se zde ztratí, než aby se naučil poznávat základní druhy. Přemýšlel jsem trochu nad hromadou informací a jejich určité neorganizovanosti. Bylo by ideání mít informace (alespoň ty základní) utříděné v nějaké databázi a v ní mít možnost vyhledávání. Jen si to představte, uvidím strom, tak si naklikám listy střídavé, laločné, kůra šedá, výška 15m, květy bílé a vypadne na mě seznam třeba 15ti druhů, v nichž se proberu (samozřejmě s náhledy fotografií a scanů). Znamenalo by to jednak navrhnout strukturu takové databáze, naprogramovat jádro, a pak hlavně naplnit spoustou dat. Nemuselo by to být nutně příliš detailní a třeba by to šlo i využít dále, nejen pro tento web, ale dejme tomu vytvořit "encyklopedii" na DVD, nebo něco podobného, pro školy. Co o tom soudí autor a co ostatní? -------
Já odpovídám:O něčem podobném jsem přemýšlel, když jsem prolézal internetové stránky s rostlinnou tématikou, kde byla možnost vyhledávání plusminus tímto způsobem. Určitě by to bylo velké plus pro stránky, ale brání tomu (alespoň nyní) několik věcí. Především by bylo třeba stránky opět v podstatě předělat, neboť podle mého html na tohle stačit nebude. Takže vymyslet nějakou logickou strukturu a do té alespoň část věcí začlenit. Tedy mít u co nejvíce druhů nějaké strukturované informace podle nichž bude databáze pracovat, což znamená zásadní překopání tak velkého množství informací, jak kvalitní by měla tato databáze být. Chci tím říci jen, že tohle je zcela jistě nyní nad moje časové a také i invenční schopnosti. Navíc web je jen jedna z věcí, které se snažím věnovat a tohle prostě jeden člověk stihnout nemůže, ani kdyby se zbláznil. A řekněme si upřímně - web není v žebříčku důležitosti zdaleka to nejpodstatnější, to jsou prostě jiné věci. Já sám bych opravdu navrhoval primárně používat jiné weby (např. kolegy Mojžíška), a případné chybějící informace doplnit odtud, prostě vytáhnout si ty údaje, které potřebuji a kterým rozumím. Je opravdu fakt, že úplný začátečník tady toho asi moc nenadělá, ale jestliže bude posléze potřebovat základní vědomosti rozšířit, snad tyto stránky poslouží dobře. S encyklopedií na CD to určitě není špatný nápad ale zase - v současné době podobné věci již vychází a já mohu těžko konkurovat těm autorům, kteří již od počátku celou problematikou pojmou tak, aby ve výsledku dostali např. právě takovouto databázi, než se strašným úsilím předělávat něco, co bylo od zrodu směřováno k úplně jinému cíli (web vznikl v době, kdy jsem již několik let na látce pracoval a musel se tedy stylu přizpůsobit). Pokud to tedy shrnu, myslím že nějaké takové zásadnější změny (a bohužel tedy i změny k lepšímu) jsou nyní zřejmě mimo moje možnosti. Nechtěl bych, aby to bylo bráno jako výmluva, jsou tu prostě limity, ale samozřejmě vítám každou nabídku spolupráce a podněty ke zlepšení webu, to co bude v mých možnostech se budu snažit provést. Právě mě napadlo - co kdyby někdo vytvořil nějaké jednoduché stránky zaměřené přesně tím způsobem, jak říkal JM? Rád dodám fotky a informace či se budu podílet. Já sám to časově nezvládnu, ale pokud by někdo chtěl se do toho pustit a vytvořit stránky šité na míru kolegům, kteří s dendrologií začínají (a dendrologie.cz by byla jakýmsi dalším stupněm, kam by pak mohli jít), tak by to bylo perfektní. Myslím že by to bylo daleko jednodušší, než kdybych se snažil tyto stránky modifikovat. Přemýšlejme o tom. Díky a ozvěte se, co si o tom myslíte. P.H.

(30. 9. 2005) Něco o plánech do budoucna

Předem díky za všechna pochvalná slova v knize návštěv - je to pěkné čtení, co si budeme povídat. Avšak je třeba nespat na vavřínech; v současné době intenzívně připravuji velkou knihu o listnatých dřevinách v nakladatelství Computer Press. Pokud to přežiji já a pokud následně i oni :-) a vše se zdaří, výsledkem by měla být určitě jedna z největších, a bohužel zřejmě taky nejdražších :-(, knih na toto téma, která kdy u nás vyšla. Dělám co se dá, aby výsledek byl co nejlepší a zájemci za svoje peníze dostali to, co tu ještě nebylo. Jde však v některých případech opravdu o hranici možností, co je jedna osoba schopna zvládnout. Doufám, že nakonec vše dobře dopadne, ve hře je spousta důležitých faktorů, proto mi držte palce, abychom mohli být nakonec všichni spokojeni.Vzhledem k tomu, že do knihy se nevejde zdaleka všechen materiál, který jsem zatím nashromáždil (zejména scany a fotografie), pochopitelně se objeví postupně tady, ale nepůjde to ráz na ráz. Proto až skončí cirkus kolem knihy, zařadil bych postupně dalších zhruba 3 000 obrázků dřevin. Zřejmě bude třeba připlatit za hosting, neboť místo nebude stačit - ale to se uvidí, byla by škoda nedat tento materiál na stránky. Také budu pochopitelně dále přidávat lokalizace dřevin z míst, která jsem navštívil.

Novinky na stránkách - obrazová část

Souběžně s přípravou knížek o dřevinách (dvě již vyšly, Listnaté stromy a Keře v zahradě, velká kniha o listnatých dřevinách je ve stádiu příprav) probíhá doplňování a revize jak textu, tak obrazové části, aby bylo možno všechny publikace vybavit bohatou obrazovou přílohou. Mojí snahou je, aby návštěvníci stránek dostávali průběžně a co nejrychleji aktuální informace a fotografie tak, jak se mi daří je pořizovat. Proto došlo ke změnám v obrazové části webu. Ty jsou následující:

Herbář, Fotografie, Podzimní vybarvení a Barevné odchylky listů budou nadále sloučeny do jedné kategorie s názvem Obrazový doprovod. Zde také naleznete ostatní fotogalerie, netýkající se přímo dřevin. Položky bývalého Herbáře a Barevných odchylek listů budou v seznamu označeny jako scan a barevný scan, Podzimní vybarvení bude označeno jako podzimní vybarvení, barevný scan, ostatní odkazy povedou k fotografiím.

Herbář, tvořený nascanováním vylisovaných listů, byl opět počítačově upraven do formy "počítačových perokreseb", v drtivé většině případů byly vyretušovány lepící pásky, kterými byly listy uchyceny.

Všechny rostliny, které byly fotografovány či ze kterých byly odebírány vzorky, byly následně ověřovány, co se jejich identity týká. Byla odstraněna řada omylů, stejně tak byly vyřazeny dřeviny sporné či nikde nenalezené. U dřevin, které tento web obsahuje, je tedy nyní vysoká až stoprocentní pravděpodobnost správnosti jejich označení. Avšak každý se může mýlit (či třeba jen přepsat) a toto právo si samozřejmě vyhrazuji i já. Nicméně úroveň webu je v speciálně v tomto ohledu od nynějška o několik tříd výše.

Z fotografií a scanů dřevin byly staženy dřeviny tropické a subtropické, zbývají tedy dřeviny, které můžeme s větším či menším úspěchem pěstovat venku. Možná v budoucnu vrátím tyto obrázky na web, ale nyní tato látka přesahuje jak moje možnosti, tak i smysl stránek, které jsou o dřevinách, jež můžeme potkávat v naší přírodě a našich klimatických podmínkách.

Téměř všechny fotografie a scany jsou nově opatřeny zkratkami úseků, odkud byla předloha sebrána či kde byly rostliny fotografovány. Fotografie jsou opatřeny datem pořízení. U řady dřevin je dále uvedena podrobná lokalizace systémem GPS. Všechny tyto údaje, ať už názvy jednotlivých úseků či souřadnice lokalit, jsou dostupné v oddíle Lokalizace. V zaměřování a lokalizaci význačných dřevin bych chtěl nadále pokračovat, aby si každý, kdo bude mít zájem, mohl konkrétní dřeviny ve svém okolí nalézt. Vzhledem k tomu, že tato činnost je nemálo časově i finančně náročná, by bylo skvělé, kdyby se našel ještě někdo, kdo by pracoval tímto způsobem a chtěl se o svoje "úlovky" podělit. Ideální je kombinace fotografie dřeviny (pochopitelně pokud možno přesně pojmenované) s jejím GPS zaměřením. Já jsem zatím omezen pouze na lokality Prahy a okolí, ale v naší republice je řada míst, která po dendrologické stránce zaslouží velkou pozornost, avšak jsou jaksi zatím mimo můj dosah. Každý, kdo by chtěl přispět svými fotografiemi, je tedy vítán, jen prosím, pokud možno, aby fotografie byly opatřeny:
- datem pořízení;
- spolehlivým pojmenováním dřeviny
- názvem lokality, kde se dřevina nachází
- úplně skvělé by bylo GPS zaměření, ale tohle není v žádném případě podmínkou

Obrázky samozřejmě uveřejním se jménem fotografa.

Textová část webu zůstává netknuta v původním rozsahu.


V případě, že nebudou fungovat některé odkazy k obrázkům či se vyskytnou jiné potíže, prosím upozorněte mě. Souborů je mnoho, stále přibývají další fotografie a s velkou pravděpodobností neohlídám všechno. Za jakoukoliv spolupráci předem děkuji.


P.S.

Prosím jednoho dobrého člověka, který mi před časem poslal fotografie stromů Brna a okolí, aby se mi laskavě přihlásil; fotografie mám, ale kontakt však již ne, zhroutil se mi před časem poněkud systém a s ním odešly do věčných lovišť i některé e-mailové adresy. Díky.