Vítám vás na WWW stránkách, které se zabývají dendrologií, což je nauka o dřevinách a všem co s nimi souvisí.


Shromáždil jsem (dle mého názoru) zajímavý materiál o dřevinách, jaký dosud nebyl prezentován (ať už knižně nebo rovněž po Internetu), a byla by škoda nepodělit se o něj s ostatními zájemci, kterým mohou právě takové informace při jejich práci chybět. Vycházím ze své vlastní zkušenosti s naším knižním trhem a dostupností podrobných knih na toto téma.

Databáze dřevin, z níž jsou čerpány informace pro webové stránky, stále vzniká, průběžně se doplňuje a pozměňuje. Proto prosím všechny uživatele, aby tento fakt brali v potaz při práci se stránkami. Nejsou a nemohou být závazné, jsou (a chtějí být) jen pomůckou či nástrojem k lepšímu poznání dřevin a odrazovým můstkem pro případný vážnější zájem o některou skupinu dřevin či dřeviny jako takové.

Hlavní a největší náplň těchto stránek, tedy popisy dřevin včetně zahradních kříženců, je možno prohlížet ve vyhledávací databázi. Je třeba zdůraznit, že tato Dendrologie je stále ve vývoji a bude tomu tak samozřejmě v podstatě navždy. Proto se v textu budou vyskytovat faktické i stylistické chyby, které jak doufám uživatelé omluví. Dle svých možností se budu snažit o to, aby jakékoliv problémy byly odstraňovány.

Počítačový herbář byl vytvořen nascanováním vylisovaných listů, a co černobíle. Tyto scany byly dále upraveny do podoby "počítačových perokreseb", jelikož toto zobrazení má dle mého názoru největší vypovídací schopnost, což však musí už každý posoudit sám. Barevně byly pochopitelně nascanovány barevné odchylky listů a podzimní zbarvení listů dřevin.

Terminologický slovník, což bude jistě přínosem, není vázán výhradně na problematiku dendrologie, proto bude moci být dost dobře použitelný zájemcům o nejrůznější skupiny rostlin; botanická terminologie je zde též názorně předvedena pomocí nákresů, které tento slovník doplňují.

Co se týká fotografií rostlin, ty byly v průběhu let pořízeny několika fotoaparáty: nejprve zrcadlovkou Olympus C 2500L, pak kompaktem Olympus C 8080, pak opět zrcadlovkou Nikon D70 s objektivy Sigma EX 50/2,7 Macro, Nikkor 18-70 DX a Tamron 90 mm Macro, a později zrcadlovkami Nikon D200, D300 a nejnověji D800.


Všechny uživatele, kteří používají nebo budou používat tyto stránky ke své práci, musím znovu upozornit, že předkládaný dokument je jenom jedním z mnoha pohledů na danou problematiku a zčásti je také pohledem mým (to v těch případech, kdy pro nepřehlednost informací bylo nutno doslova improvizovat). Zpracovávaného materiálu je velké množství a největší potíž je v tom, že si leckdy značně odporuje. Jednotný, závazný a moderní souhrn, podle kterého bych se mohl já, nebo kdokoli jiný řídit, není dostupný, pohled botaniků na problematiku se může značně lišit podle toho, ze které země pocházejí. Rozsah zpracovávané látky nedovoluje logicky nic víc, než jen (pokud možno co nejpečlivěji) shromáždit informace. Není možno již nějaké hlubší zkoumání rodů, či dokonce hodnocení pravdivosti tvrzení toho kterého autora, neboť to by si nevyžádalo dobu několika let, ale několika životů.

Dále je třeba říci, že vzhledem k co možná nejširšímu rozsahu zpracovávaného materiálu bylo nutno udělat jisté úpravy v samotné botanické terminologii; jedná se o to, že ani sama literatura není sjednocena v otázce výkladu a vyobrazení jednotlivých rostlinných částí, tak například v jedné knize můžeme najít pod termínem "list zašpičatělý" téměř to samé jako v druhé knize pod pojmem "list špičatý" a tak podobně. Proto jsem provedl jisté úpravy, které by možná v tištěné publikaci nebylo možno zavést, avšak na webových stránkách je přecijen dovoleno trochu více; je to každopádně cesta menšího zla. Ostatně každý, kdo s odbornými knihami pracuje, bude o potížích při studování textů sám dobře vědět. Proto se všichni, kdo hodláte využívat popisů dřevin v textové části, seznamte prosím nejprve s vyobrazením a popisy jednotlivých rostlinných částí, abyste nebyli uváděni v omyl.

Byl bych proto rád, aby předkládaná Dendrologie byla chápána jako pokus o vyplnění mezery v informacích a jako základní balík informací pro ty, kteří se potřebují rychle informovat a v nějaké oblasti takto rozsáhlého tématu, jakým je dendrologie, se alespoň trochu rozkoukat. Není ji však možno brát jako dílo závazné. Zčásti je to způsobeno rovněž chybami, kterých jsem se nepochybně dopustil; tohle je věc, které se bohužel nedá vyhnout. Pokud se obrazové části týká, snažil jsem se ověřovat fotografované a sbírané rostliny a troufám si tvrdit, že jsem přeci jen trochu informace utřídil a dal jim jistý punc věrohodnosti. Byl bych vděčný za to, pokud přesto kdokoli najde v jakékoliv části stránek nějaké pochybení, aby mi dal vědět, a já ho mohl opravit. Čím více opravených omylů, tím - logicky - bude tato dendrologie všem zájemcům lépe sloužit, a o to právě jde.

Ještě je možná dobré připomenout, že web není a nikdy nebyl ani trochu komerčně zaměřen. Nevýhodou takového přístupu je pochopitelně to, že nesete všechny náklady na svých zádech, a jsou to náklady nezanedbatelné. Výhodou je, že nejste nikde a na nikom závislí a můžete si dělat, co se vám zlíbí, začít a skončit se vším tak, jak uznáte za vhodné. Není proto jisté, jak dlouho ještě vše bude moci probíhat tak, jako dosud, ale myšlenka této svobody je pro mě dost důležitá.


Na tomto místě bych rád poděkoval následujícím osobám a institucím za pomoc při shromažďování a zpracovávání dat:

Botanické zahradě hl. města Prahy (Trója) (www.botgarden.cz) za poskytnutí potřebné literatury;

p. Pavlu Sekerkovi za konzultace týkající se některých dřevin a za odborné korektury tištěné verze Dendrologie;

p. Zdeňku Kiesenbauerovi, vedoucímu Dendrologické zahrady v Průhonicích za vstřícnost a ochotu ke spolupráci při shromažďování materiálu pro web a knižní publikace;

p. Václavu Bažantovi
z arboreta Kostelec nad Černými lesy (http://kostelec.czu.cz/arboretum) za totéž;

kolegovi Miroslavu Klimtovi (zem. 2011) za ochotné propůjčení svého rozsáhlého herbáře k nascanování; jeho dlouholeté sběry herbář významně obohatily;

p. Petru Ponížilovi a jeho kolegům, kteří precizně zmapovali Podzámeckou zahradu v Kroměříži (http://mapserver.ekotoxa.cz/Kromeriz/index.php), a ochotně nám poskytli data k doplnění stránek;

a největší dík patří Jardovi Menclovi, který se průběžně po dobu jednoho roku mořil zcela zdarma s vytvořením databázové podoby těchto stránek, za což jsem mu opravdu zavázán;

a nakonec i dalším kolegům a přátelům (nejen) v práci za to, že si o mě pořád ještě myslí, že jsem normální člověk :-)


--------------------

Na závěr bych zde chtěl požádat všechny návštěvníky Dendrologie, aby neváhali s připomínkami a návrhy, případně pokud máte nějaký zajímavý materiál a chcete ho dát prostřednictvím těchto stránek k dispozici ostatním zájemcům, tak mi dejte vědět na adresu jipe(zavináč)volny.cz.

Za všechny ohlasy předem děkuji, jsou důkazem, že tyto stránky plní svůj účel a to je to hlavní.

Petr Horáček, 1999-2019