Slovník latinsko-český pro rodová a druhová jména rostlin (pro prohlížení)

Slovník latinsko-český pro rodová a druhová jména rostlin (pro stažení, pdf)

Slovník latinsko český pro druhová jména rostlin (obecný)

Terminologický slovník (nejen) botanických výrazů

Nákresy rostlinných částí