Vážení přátelé,

uplynuly téměř 3 dlouhé roky od doby, kdy vznikl nápad na sepsání velké knihy o listnatých dřevinách, jaká na našem trhu nebyla dostupná. Po dlouhý čas jsme vlastně pořádně ani nevěděli, jak by mělo toto dílo vypadat, včetně tak podstatných věcí, jako je například jeho rozsah. To bylo, zvláště pro autora, okolností velmi nepříjemnou, ale jelikož existovaly tyto stránky, nemusel jsem se příliš obávat, že by nějaká moje práce přišla vniveč z důvodu omezení rozsahu publikace. Tyto všechny věci se řešily v podstatě za pochodu, a buď jak buď, je třeba vyslovit velký dík nakladatelství Computer Press, že se rozhodlo dát prostor tak velké a jednostranně zaměřené knize.

Zde na tomto místě bych chtěl připomenout pár věcí, které se do knihy nevešly, a možná tam, z důvodu jejího charakteru, ani nepatří; celkově jsou však dost podstatné. Návštěvníci těchto stránek tedy zde naleznou jakýsi bonus, který bezprostředně o této publikaci a jejím vzniku něco vypovídá nad rámec běžných zvyklostí, protože nemám ve zvyku něco tajit či zamlčovat. Proto tedy ještě následujících pár odstavců.

Nejprve bych chtěl poděkovat všem osobám a institucím (ty jsou uvedeny v knize), podílejícím se na tvorbě knihy, ať už jakkoliv a v jakémkoliv jejím stádiu; zejména však děkuji těmto osobám:

Ladislavu Hoskovci, nyní již bývalému odpovědnému redaktorovi nakladatelství Computer Press, že jako velký milovník přírody takovouto velkou knihu prosadil.
Barbaře Slezákové a Pavlu Zemčíkovi, sazečům, kteří dali knize základní vzhled; přiznám se, že sazby jsem se hodně obával, ale vše po této stránce dopadlo velmi dobře.
Karlu Hánovi, který prováděl konečné grafické úpravy v knize, a kterému jsem obzvláště zavázán za velkou ochotu a trpělivost snášet moje nekončící připomínky; zejména jemu všichni vděčíme za značné pozvednutí grafické úrovně mnoha stránek v posledním období tvorby knihy, a to doslova až do poslední chvíle, kdy to bylo možné.
Pavlu Sekerkovi, který stejně jako já pracuje v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji za pečlivou korekturu, za vychytání mnoha nesmyslů a naopak doplnění mnoha důležitých údajů ke dřevinám a za další cenné připomínky. Vážím si toho o to více, jelikož kolega Sekerka bývá časově velmi zaneprázdněn, přesto však byl ochoten si naložit další břímě.

Neřeknu nic nového když připomenu, že tištěné slovo má jednu obrovskou nevýhodu - už ho nevezmete zpátky. Proto se asi každý autor (včetně mě) knih vlastně dost obává. Internet je naproti tomu skvělá věc díky svojí obrovské dynamice a možnosti okamžité spolupráce mnoha osob. Chci tím říci jednu zřejmou věc, a to, že i přes maximální úsilí, které by autor do jakékoliv knihy vložil, tato nebude a nemůže být nikdy v žádném případě ne dokonalá, ale zřejmě ani ne výborná. Leckdy do toho navíc zasahují skutečnosti, za které autor ani nenese odpovědnost. Proto je mocnou výhodou této knihy skutečnost, že vychází z těchto stránek a na tyto stránky se vlastně zase vrací. Je zde tedy spojení, které může pomoci oběma prezentacím, tištěné i internetové. Co uživatel nenajde v knize, může dohledat zde. Kniha naopak zase upozorňuje na existenci těchto stránek a atraktivním způsobem prezentuje výběr těch dřevin, které mají význam pro naše podmínky. Nadto, tyto stránky mohou a budou fungovat jako jakýsi error list, protože se v Encyklopedii jistě objeví chyby, ať už je zjistíme my, nebo vy, čtenáři, a bude třeba na ně upozornit. To je zároveň maximum, co lze pro tuto knihu udělat.

Ke knize jako takové musím poznamenat, že jejím primárním úkolem není ani tak, aby byla vždy a všude na první pohled co nejefektnější, ale spíše aby něco vypovídala. To znamená, že v mnoha případech, pokud bylo na výběr, byla kupříkladu přednost dána obrázkům (či scanům před fotografiemi), které zobrazují nějaký znak důležitý pro identifikaci rostlin před obrázkem, který by sice v daném místě skvěle vypadal, ale nic by neřekl (habitus se šmolkově modrou oblohou a podobně). Netvořili jsme katalog pro zahradnickou firmu, ale pokud možno příručku k poznávání dřevin. Všechny možné další obrázky jsou pochopitelně k dispozici na těchto stránkách.

Pokud se týká dřevin samotných a jejich pojmenování, snažil jsem se dle svých možností všechny dřeviny v knize ověřit podle literatury a internetu. Je nepochybné, že se přesto do tisku dostaly chyby. Jsem přesvědčen o tom, že v naprosté většině případů se jedná o věci, které v praxi nebudou pro běžnou veřejnost znamenat nějaký velký problém; spíše půjde o podnět k zamyšlení pro pracovníky příslušných botanických zahrad a arboret (lokalizace dřevin je všude uvedena) k případnému dovyřešení sporných otázek. Jako autor nemohu pochopitelně zodpovídat za změny pojmenování ve sbírkách během let, po která vzniká materiál ke knize, tím spíše pokud se jedná o rody složité a vyžadující specializaci. Nemohu nahradit či opravovat vědomosti odborných pracovníků, kteří jsou s příslušnými rostlinami každý den v kontaktu a znají je ve všech stádiích nejlépe. Navíc, ne každý je ochoten dlouhodobě a nadto většinou zadarmo se podílet na tvorbě něčeho takového a díky tomu případně třeba i omezit svoji současnou práci.

V některých případech budou proto moci pozorní čtenáři vysledovat určitý rozpor mezi obrazovou a textovou částí knihy; nemusí se však vždy jednat o chybu, materiál byl takto ponechán ve stádiu, v jakém se nacházel v době vydání knihy. Zejména v těchto případech je žádoucí, aby sporné případy byly přehodnoceny pracovníky příslušných pracovišť. Nutno však podotknout, že nebylo rozhodně mojí filozofií sestavovat knihu takovýmto způsobem; tyto případy jsou ojedinělé a snažil jsem se jim vyhnout jak to šlo. O tom by mohly nejlépe vypovídat stovky vyřazených fotografií a scanů, kde prostě nebylo možno jednoznačně říci, kde je pravda. K těmto situacím ale může dojít a zákonitě i dojde v případě, že se rozhodneme konfrontovat živý materiál s textovým doprovodem, což je věc nesmírně složitá vzhledem ke zmatku, jaký v látce panuje. A ještě - žádná byť sebedokonalejší kniha nezachytí zcela věrně barevnou rozmanitost rostlin. Proto tedy, vzhledem k možnému barevnému posunu vzniklého tiskem a úpravami obrázků, se může někde také poněkud obrazový doprovod od textu lišit.

Vzhledem k tomu, po jakou dobu celá kniha vznikala je jasné, že jak textová, tak i v některých případech obrazová část, mohou být již do určité míry překonané. Technika i lidský faktor se stále vyvíjejí, jak doufám, obé snad k lepšímu. Jedině internetové stránky mohou na toto neustále reagovat; kniha však logicky svojí velkou částí ustrnula v bodě, v jakém jsme ji měli před lety připravenu.

Tyto všechny věci je třeba jemně brát v potaz; dojde k nim ve větší či menší míře vždy, ať už celý tým pracuje sebedokonaleji; subjektivně mohu říci, že jsme se snažili jak to šlo.


----------------


Považoval jsem za nutné na všechny tyto věci výše uvedené upozornit, nemusí být vždy zcela zřejmé. Doufám, že s knihou budete i přes všechny případné nedostatky jako čtenáři spokojeni, za sebe mohu upřímně říci, že vše dopadlo víceméně tak, jak jsem si kdysi skrytě přál, i když neexistuje tvor, který by byl více neobjektivní v hodnocení nějakého díla, než je jeho autor. No a kdoví - třeba se někdy v budoucnu dočkáme možnosti vydat doplněné a opravené vydání.


P. Horáček, Praha, 9. 7. 2007
OPRAVY:
Zde je výčet závažných chyb, které byly zjištěny od doby, kdy kniha šla do tisku, a tedy nemohly být již opraveny. Prosím čtenáře, aby proto vzali v potaz následující:

Údaje v pořadí:
- - - strana; místo; text v knize
(chyba červeně); správný text (oprava modře)


- - - 30; Acanthopanax gracilistylus, popis; řapíky 5-8 mm dlouhé; řapíky 5-8 cm dlouhé

- - - 624; první řádek, levý sloupec (patří k Rosa Veilchenblau); květy fialové, 3 cm široké..., květy fialové, 5-6 cm široké

- - - 627; popiska horní pravé fotografie; Rubus delicious; Rubus deliciosus

Navzdory konzultaci v otázce botanické terminologie se bohužel při jazykových korekturách vloudila chyba a byly přepsány trojrozměrné tvary rostlinných orgánů tak, jako kdyby se jednalo o dvojrozměrné. Tedy např.:

-plod elipsoidní opraven na plod eliptický; plod vejcovitý opraven na plod vejčitý.

Není to chyba zásadní, nicméně existují určitá pravidla, jež by se měla v odborných publikacích dodržovat. Omlouvám se tedy i za toto nedopatření.POZNÁMKA K DOTISKU KNIHY

Když jsem v létě 2007 psal, že se možná někdy v budoucnu dočkáme opraveného vydání knihy, naprosto jsem netušil, jak brzy k tomu dojde. Takže díky vám všem za to. Trápí mě, že na tom mírně prodělají právě ti, díky jejichž zájmu se první várka knihy vyprodala. Ale není třeba věšet hlavu, žádné krkolomné změny se nekonají. A každý jistě pochopí, že nebylo možné vynechat šanci k vylepšení již udělaného. Takže o co se vlastně jedná.

V první řadě byly opraveny faktické chyby, na které jsem narazil, tedy chyby uvedené výše, a nějaké další drobnosti. Ve jménech autorů, kde panuje obecně dost velký zmatek, jsem opravil v některých případech nesrovnalosti a omyly. Samozřejmě ruku v ruce s tím jsem se snažil vychytat obyčejné překlepy (kterých bylo skutečně minimum, zde jsme byli hodně pozorní) a různé další prohřešky, jak gramatické, tak i typografické, které jsem byl schopen odhalit. No a nakonec jsem navrhl výměnu a doplnění zhruba 20 obrázků v těch případech, kde jsem měl výrazně kvalitnější obrazový materiál a pomohlo to k lepší identifikaci rostlin a také zlepšení grafické úpravy některých stránek.

Pokud to shrneme, nová várka knih je zase o něco dokonalejší a osobně si myslím, že po stránce grafické a typografické už nebude mnoho co dodat. Samozřejmě faktické chyby materiálu v knize obsaženého jsou věc jiná. V tomto bodě by práce nikdy a u žádné knihy neskončila.

P. Horáček, 23. 1. 2008

 

POZNÁMKA K 2. DOTISKU KNIHY

Je to téměř neuvěřitelné, ale knihu bylo potřeba opět dotisknout - za což vděčíme (a děkujeme) všem zájemcům. Opět jsme se snažili ji trochu vylepšit a opravit některé resty, ale čas nám toho moc nedovolil, tak alespoň co šlo.

P. Horáček